Aneta Żbik 02.07.2012
Gospodarka i Finanse
„Euro-liść” gwarancją pochodzenia i wysokiej jakości
fot. organic.logo.europa.eu

Od 1 lipca 2012 roku producenci pakowanych produktów ekologicznych, wytwarzanych na terytorium Wspólnoty, musza umieszczać na opakowaniach europejskie logo żywności tzw. euro-liść. Obecność znaku potwierdza, iż zakupiony wyrób spełnia wymagania rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie rolnictwa ekologicznego.

„Euro-liść” jest drugim w historii ekologicznym znakiem firmowym wprowadzonym na terytorium Wspólnoty. Z dniem 1 lipca 2010 roku zastąpił poprzednika, który był stosowany dobrowolnie przez producentów od końca lat 90. Wprowadzenie obowiązkowego oznakowania wyrobów ekologicznych spełniających restrykcyjne normy unijne ma na celu, z jednej strony wsparcie sektora rolnictwa ekologicznego, z drugiej zaś ma stanowić dla konsumentów gwarancję pochodzenia i jakości kupowanej żywności i napojów. Produkt ekologiczny poza logo musi być opatrzony nazwą producenta, przetwórcy lub konfekcjonera oraz nazwą/kodem jednostki certyfikującej.

Dystrybucja produktów ekologicznych z krajów trzecich jest dozwolona na rynku unijnym wówczas, gdy wyroby zostały wyprodukowane i skontrolowane przy zachowaniu tych samych lub równoważnych standardów.

Mając świadomość długości cyklu produkcji i dystrybucji żywności i napojów przewidziano dwuletni okres przejściowy, który miał umożliwić wykorzystanie już wytworzonych opakowań wyrobów oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w procesie produkcyjnym. Okres przejściowy zakończył się 30 czerwca 2012 roku.

Konsumenci kupujący produkty oznaczone znakiem „Euro-liść” mają gwarancję, iż zakupiony wyrób został wytworzony przynajmniej w 95 proc. ze składników ekologicznych oraz spełnia wymogi urzędowego systemu kontroli. Stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie i produktów wytwarzanych z GMO w produkcji ekologicznej jest zabronione.

Z badań Eurobarometru wynika, iż pomimo krótkiego okresu, jaki upłynął od czasu wprowadzenia eko-znaku, jest on uznawany przez 24 proc. obywateli Wspólnoty Europejskiej.

 

Źródło: ec.europa.eu, eurlex.europa.eu

Czytaj także: W poszukiwaniu Zielonej Stolicy Europy 2015 oraz Przyszłość jest zielona.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać