K
Anna Jowsa
29.09.2014
Przemeblowanie gabinetów

.

Biurko, wygodny fotel, paprotki na parapecie i sterty dokumentów. Czy nowe gabinety, poza zmianą tabliczki na drzwiach, wprowadzą w resortach jakiekolwiek rewolucje? Amoże całe przemeblowanie rządu skupi się jedynie na zmianie zapachu odświeżacza powietrza?

Nowa pani premier rozpoczęła już oficjalne wietrzenie biura po swoim poprzedniku. Donald Tusk zapewne używa dobrych perfum, ale to przecież nowy początek i lepiej unikać jakiejkolwiek sugestii wpływania na decyzje szefowej rządu. Choćby poprzez zapach.

Służbowa komórka, laptop i…lusterko

Ewa Kopacz w roli premiera nie jest rewolucją na polskiej scenie politycznej. Na europejskiej także. Biorąc pod uwagę chociażby naszych najbliższych sąsiadów – Litwę, Łotwę czy Niemcy – rządy kobiet stają się i popularne i coraz bardziej powszechne. Kopacz dołączyła zatem do grona najbardziej wpływowych kobiet w europejskiej polityce, a sama jej nominacja na premiera to bez wątpienia kolejny krok w walce ze stereotypami płci, bo można mieć pewność, że z Angelą Merkel nie będzie dyskutować o trendach w modzie, a raczej nowych kierunkach polityki UE.

Popularne stały się komentarze przyrównujące skład nowego rządu do obrazów z”Seksmisji”. Członkowie Platformy Obywatelskiej próbują sprowadzić je do kategorii kiepskiego żartu, ale cała sytuacja zwraca uwagę na dwie bardzo istotne, krążące wprzestrzeni publicznej, kwestie. Jaki jest rzeczywisty stosunek Polaków do kobiet w polityce oraz na ile decyzje Ewy Kopacz i pozostałych pięciu pań w rządzie będą odbierane z należytą powagą, a na ile będzie się je sprowadzać do działań w ramach „solidarności jajników”?

Uprzedzeń bowiem nie brakuje nawet wśród samych parlamentarzystów.

Wrogowie i żarty spakowane

Z gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Sejmu jest nieco ponad kilometr. Dla Radosława Sikorskiego przeprowadzka nie powinna więc stanowić większego problemu. Co prawda dlatych celów wykorzysta raczej sejmową limuzynę niż priorytetową pocztę dyplomatyczną, ale po tych siedmiu latach na al. Szucha na pewno łza w oku mu się zakręci.

Urzędowanie premier Ewy Kopacz wciąż jeszcze można mierzyć godzinami, ale jej decyzje już wzbudzają niemałe kontrowersje. Niewątpliwie największą z nich jest właśnie zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Odsunięcie odsprawowania tej funkcji Radosława Sikorskiego dziwi i dzieli zarówno opinię publiczną, jak i polską scenę polityczną. Decyzja ta odbija się głośnym echem także na łamach europejskiej prasy, która przygotowując bilans personalnych „zysków i strat” w poszczególnych państwach, mówi o „milknięciu polskiego głosu w unijnej dyplomacji”.

Sikorski jest na arenie międzynarodowej cenionym politykiem, a przez siedem lat kierowania resortem spraw zagranicznych dał się poznać jako skuteczny dyplomata z ogromną siłą perswazji. Ceniony był także w Polsce i jako jeden z nielicznych polityków cieszył się niezmiennie wielkim poparciem społecznym. Decyzja Ewy Kopacz jest zaskoczeniem szczególnie wkontekście obecnej sytuacji międzynarodowej isamej strategii polityki zagranicznej, która powinna charakteryzować się przede wszystkim konsekwencją i spójnością. Poza tym, Sikorski bardzo dobrze sprawdzał się jako polityczny „towar eksportowy”, a jego wizerunek medialny nadal czyni go typowym przywódcą. Ma on teżoczywiście wady iminusy, choćby znane wszystkim – specyficzne – poczucie humoru.

Radosław Sikorski żegnał się z MSZ słowami Churchilla, „Miałeś wrogów, to dobrze – toznaczy, że czegoś w życiu broniłeś”. Wrogowie Sikorskiego na pewno go na Wiejskiej nieopuszczą.

Dyplomatyczne „rozmówki”

Rozdzielenie teczek i gabinetów to także pytania o polską politykę zagraniczną, szczególnie o naszą pozycję w Unii Europejskiej. Awans Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej niewątpliwie podniósł prestiż naszego państwa w strukturach Wspólnoty, ale już nominacja Grzegorza Schetyny na szefa MSZ wzbudza mieszane uczucia. Co prawda był przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych, ale zupełnie brak mudoświadczenia na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, patrząc przez pryzmat relacji Tuska zeSchetyną na rodzimej scenie politycznej, można powątpiewać również w ich „niezwykle ścisłą” współpracę w Brukseli.

A wizja Europy według premier Kopacz? Zasadniczo jeszcze jej brak. Oczywiście nienależy spodziewać się żadnych rewolucji, ale miło byłoby przynajmniej odnieść wrażenie, że Ewa Kopacz jakiś zalążek tej wizji ma. Sytuacja Unii Europejskiej przy jej wschodnich granicach jest z dnia na dzień coraz bardziej niepokojąca, a i sytuacja wewnętrzna nie napawa optymizmem. Przed nowym rządem bardzo trudne zadania i sytuacje, wktórych będzie się on musiał nauczyć odważnie zabierać głos w dyskusji o przyszłości całego naszego kraju. Napoczątek zalecałabym więc intensywny kurs języka angielskiego. Itonietylko nowemu ministrowi spraw zagranicznych.

Polska polityka gabinetowa

Skład nowego rządu mimo wszystko nie wzbudza większych kontrowersji. Nie można jednak powiedzieć, że jest rządem wyłącznie „na przeczekanie” do kolejnych wyborów parlamentarnych. Decyzje Ewy Kopacz jednoznacznie odbiera się jako świadome dążenie dostabilizacji sytuacji partyjnej, a sama pani premier wydaje się być politykiem, który konsekwentnie realizować będzie swoją wizję rządów. Nawet podczas głosowania wSejmie nad mandatem zaufania dla nowego marszałka, widać było „ochłodzenie” relacji Kopacz – Tusk. Może to wszystko za sprawą nastania kalendarzowej jesieni? A może dlatego, że pani premier jest bardziej niezależna niż wydawało się to jeszcze kilka dni temu.

Pozostaje mieć nadzieję, że kiedy sytuacja Polski będzie tego wymagała, premier Kopacz nigdy nie odmówi jej „pierwszej pomocy”.


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “Przemeblowanie gabinetów

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy