Damian Witoń 03.03.2011
Prezydencja Polski w UE
Przedstawiciele MON i MSZ w polskim sejmie o WPBiO
fot.: sejm.gov.pl, autor: Krzysztof Białoskórski

Wiceministrowie MSZ i MON oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 2 marca przedstawili w polskim sejmie główne cele polskiej Prezydencji. Jak zapowiedzieli będzie wzmocnienie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Wiceminister spraw zagranicznych Jacek Najder oraz wiceminister obrony narodowej Czesław Piątas, wspólnie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch odpowiadali na pytania posłów na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji obrony i spraw zagranicznych. Przedstawiali założenia polskiego planu wzmocnienia militarnego oblicza Unii Europejskiej.

„W październiku-listopadzie o europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony ma rozmawiać Rada Europejska. To będziemy mogli zapisać jako nasze osiągnięcie” – zdradził Najder. Jak podkreślił,mimo iż Prezydencja jeszcze się nie rozpoczęła możemy pochwalić się kilkoma sukcesami. Są nimi zmotywowanie Komisji Europejskiej do prac nad Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony oraz zainicjowanie wspólnego listu szefów MSZ i MON państw Trójkąta Weimarskiego na ten temat do wysokiej przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton. Polska pragnie, by w trakcie jej 6 miesięcznej Prezydencji będzie możliwe zaadaptowanie koncepcji Grup Bojowych państw UE do realnych potrzeb operacyjnych. Kolejną kwestią podnoszoną przez Polskę będzie budżet operacji wojskowych podejmowanych pod flagą UE. „Na okres naszej Prezydencji przypada moment, gdy celem stanie się bardziej sprawiedliwe obciążenie kosztami operacji wszystkich członków Unii” – powiedział minister Najder.

Najder ocenił, że w obecnej sytuacji nie ma większych szans na wspólne dowództwo cywilno-wojskowe w Unii Europejskiej. Zgodzili się z nim pozostali goście.

Gen. Cieniuch dodał, że Unia Europejska w swoich prawno traktatowych założeniach nie ma podstaw do podejmowania takich kroków: „Nadzieje na powstanie europejskiego centrum planistyczno-wojskowego są, ale niezbyt duże. Ciągle dyskutuje się, aby efektywność prowadzenia operacji europejskich była wyższa. A to się nie zdarzy bez współpracy cywilno-wojskowej”. W ostrych słowach skrytykował współpracę NATO i UE w Afganistanie: „to wielka passa porażek i nieporozumień – współpracy nie ma”.

Współpraca z Unii z Rosją ma być utrzymana, ale priorytetem będzie Partnerstwo Wschodnie. Nie planowane jest pogłębienie dwustronnego dialogu Unia Europejska – Federacja Rosyjska. Co więcej, na płaszczyźnie militarnej nie można wiele się spodziewać na linii Bruksela-Moskwa: „Chcemy w UE unikać dublowania struktur. Istnieje sformalizowana współpraca NATO-Rosja, ma określone doświadczenia i jest dalej posunięte, niż współpraca wojskowa Unii z Rosją”.

O wzmocnieniu wymiaru wojskowego Unii wspomniał też polski prezydent Bronisław Komorowski (czytaj więcej w artykule z 9 lutego).

Źródło: PAP

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać