Izabela Dziurlikowska 30.06.2016
Gospodarka i Finanse
Jest projekt nowego budżetu UE
fot. ec.europa.eu

Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2017 rok. Rzeczywiste wypłaty z unijnego budżetu mają wynieść 134,9 mld euro.  Jego główne priorytety polityczne to: podtrzymanie ożywienia w europejskiej gospodarce oraz poprawa bezpieczeństwa i podejmowanie działań humanitarnych w związku z wyzwaniami w naszym sąsiedztwie.

Rzeczywiste wypłaty w 2017 roku mają wynieść 134,9 mld euro, a zobowiązania 157,7 mld euro.

„UE staje przed ogromnymi wyzwaniami. W tych trudnych czasach skuteczny budżet UE ukierunkowany na priorytety nie jest luksusem, lecz koniecznością. Pomoże on złagodzić skutki gwałtownych zmian, pobudzi gospodarkę i ułatwi radzenie sobie z takimi kwestiami, jak napływ uchodźców. Jak zawsze, przygotowaliśmy budżet ukierunkowany na wyniki, a jednocześnie dbamy o to, aby każde euro z tego budżetu zostało dobrze wydane” – oświadczyła komisarz Kristalina Georgiewa, odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie.

Na co UE wyda środki?

– 74,6 mld euro na zwiększanie wzrostu gospodarczego i wyrównywaniu różnic w poziomie życia między krajami członkowskimi, w tym:

a) 53,6 mld euro w zobowiązaniach – wydatki na politykę spójności;

b) 21,1 mld euro na wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność. W tej kwocie znajdują się środki na programy Horyzont 2020, Erasmus +, a także instrument „Łącząc Europę”.

 2,66 mld euro zasili Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. 42,9 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie rolników.

Unia chce zadbać o lepsze zarządzanie granicami zewnętrznymi i podejmowanie działań w obliczu wyzwań związanych z uchodźcami, zarówno na terenie UE, jak i poza jej granicami. Tutaj zapisano 3 mld euro na działania wewnątrz „28” takie jak m.in. ustanowienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 2,2 mld euro na działania poza UE, w tym wsparcie dla Turcji.

UE planuje doinwestować bezpieczeństwo. 111 mln euro ma być przeznaczone na wzmocnienie Europejskiego Urzędu Policji, a 61 mln euro dostaną na ten cel unijne instytucje.

Na działania przygotowawcze dotyczące badań w obszarze bezpieczeństwa UE chce przeznaczyć 25 mln euro. 

Z kolej unijna administracja w przyszłym roku ma pochłonąć  9,3 mld euro.

Projekt przedstawiony przez KE będzie teraz obiektem prac państw członkowskich i PE.

Jego szczegółowe założenia znajdziesz tutaj.

 

 

Źródło: tvn24bis.pl, europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać