Judyta Szóstakowska 29.08.2016
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Powstanie „Kontynentalne Partnerstwo”?
ec.europa.eu

Eksperci z brukselskiego think tanku Bruegel zaproponowali formułę współpracy UE z innymi europejskimi państwami. Kontynentalne Partnerstwo mogłoby być nawiązane m.in. z Wielką Brytanią po jej wyjściu ze Wspólnoty.

Współpraca w ramach proponowanego modelu miałaby umożliwiać państwom spoza Unii m.in. udział w podejmowaniu decyzji w UE (lecz bez ich blokowania). Kraje te mogły także uczestniczyć w swobodach przepływu: towarów, usług i kapitału. Kontynentalne Partnerstwo nie obejmowałoby jednak swobody przepływu osób. Możliwe byłoby przyjmowanie do krajów Partnerstwa określonej  liczby pracowników w ustalonym czasie.

Koncepcja Kontynentalnego Partnerstwa zakłada również powołanie Rady, na forum której omawiane byłyby zasady jednolitego rynku oraz inne wspólne kwestie, a także wpłacanie przez państwa spoza UE składek do unijnego budżetu.

Eksperci z Bruegel opracowali nowy model współpracy międzypaństwowej w odpowiedzi na decyzję Brytyjczyków o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Jednak ich zdaniem formuła mogłaby być zastosowana również w relacjach z innymi państwami. „Proponujemy wizję Kontynentalnego Partnerstwa, która w dłuższej perspektywie może być atrakcyjna dla innych krajów” – zaznaczył szef ośrodka Bruegel Guntram Wolff.

Skorzystać z niej mogłaby np. Turcja, Ukraina czy też inne państwa, które zdecydowałyby się wyjść z UE.

Pełny tekst propozycji utworzenia Kontynentalnego Partnerstwa dostępny jest na stronie Bruegel.

Źródło: forbes.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać