FKE 05.07.2016
Polecamy
Jak powstała flaga Unii Europejskiej?

Materiał PR

Wszyscy, nawet małe dzieci, doskonale wiedzą jak wygląda flaga Unii Europejskiej ‒ jest to dwanaście gwiazd ułożonych w okręgu na granatowym tle. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, z tego jak długa i zawiła historia wiąże się z jej powstaniem.

Historia flagi
Flaga europejska kojarzy się nam przede wszystkim z symbolem Unii Europejskiej, istniała jednak na długo przed jej założeniem. Wcześniej stanowiła flagę Rady Europy. Jeszcze przed swym oficjalnym powstaniem Rada zaczęła poszukiwać symbolu wspólnoty krajów europejskich. W 1950 roku powołano specjalny komitet, który miał wyłonić najlepszy projekt flagi. Przeanalizowano ok. sto prac i spośród nich wybrano dwie ‒ jedną autorstwa hiszpańskiego polityka Salvadora de Madariagi, a drugą Arsèna Heitza ‒ pracownika poczty Rady Europy. Ostatecznie, w 1955 roku Komitet Ministrów zdecydował się na projekt Heitza, czyli na złote gwiazdy na granatowym tle. W następnych latach Rada Europy zachęcała inne instytucje, by korzystały z tej flagi, dzięki czemu stałaby się ona uniwersalnym symbolem jedności krajów na kontynencie. W 1985 roku Flaga Europejska została oficjalną flagą Wspólnoty Europejskiej. Po powstaniu Unii Europejskiej została uznana także za jej symbol.

Symbolika flagi
Istnieje wiele teorii na temat znaczenia flagi Unii Europejskiej. Według jednej z nich Arsèn Heitz zarówno na pomysł na samą flagę, jak i na to ile ma być na niej gwiazd wpadł zupełnie przypadkowo, w związku z czym wszystkie próby wytłumaczenia jej symboliki są skazane na porażkę.

W 1985 roku Flaga Europejska została oficjalną flagą Wspólnoty Europejskiej. Po powstaniu Unii Europejskiej została uznana także za jej symbol.

Bardzo popularna teoria mówi, że na fladze Unii Europejskiej widać wyraźne nawiązania do religii chrześcijańskiej. W „Apokalipsie św. Jana” Matka Boska przedstawiona jest w aureoli składającej się z dwunastu gwiazd. Mogą one symbolizować zarówno dwunastu apostołów, jak i dwanaście pokoleń Izraela. Trzydzieści lat po powstaniu flagi Heitz przyznał, że rzeczywiście odwołał się w swym projekcie do symboliki maryjnej. Miał się zainspirować medalikiem z Matką Boską.

Przewodniczący Komitetu Ministrów, w chwili zatwierdzenia flagi, wytłumaczył jej znaczenie stwierdzając, że dwanaście gwiazd tworzących idealny okrąg to przede wszystkim symbol pełni i doskonałości, czyli tego, do czego powinny dążyć wspólnie kraje europejskie. Zaprzeczył w ten sposób, że gwiazdy odnoszą się do konkretnych państw i zapowiedział także, że w przyszłości ich liczba pozostanie niezmieniona. Liczba dwanaście została wybrana nie tylko dlatego, że można przypisać wiele różnych znaczeń, ale także że względu na to, że stanowiła ona doskonały kompromis. W chwili jej wyboru państw we Wspólnocie było już piętnaście, Niemcy jednak nie zgodziłyby się na tą liczbę, ponieważ nie uznawały okręgu Saary za niepodległy. Liczba dwanaście była neutralna i nie budziła żadnych kontrowersji.

Dzisiaj flaga Unii Europejskiej jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli na cały świecie. Towarzyszy nam podczas uroczystości Państwowych, świąt a nawet demonstracji.

Gdzie kupić flagę Unii Europejskiej ?

W Internecie można znaleźć wiele miejsc, gdzie dostępna jest flaga Unii Europejskiej przykładem takiego sklepu jest Narzedziak24. Flagę Unii Europejskiej można kupić pod linkiem – http://www.narzedziak24.pl/flaga-unii-europejskiej-70×100-cm.html

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać