K
Dr hab. Piotr Wawrzyk
11.02.2016
Porozumienie UE-Londyn: nie ma zwycięzców

Kto zyska, a kto straci na umowie UE-Londyn?

Porozumienie wynegocjowane wstępnie przez Donalda Tuska i Davida Camerona w sprawie zmian w funkcjonowaniu UE jest oczywiście kompromisem, ale też wydaje się, że paradoksalnie nie rozwiązuje problemów związanych z potencjalnym Brexitem.

Ze strony UE porozumienie z Londynem to ogromne ustępstwo, bowiem po raz pierwszy jakiś kraj, grożąc opuszczeniem UE, uzyskuje odstępstwa od stosowania określonego elementu prawa UE. Skoro Wielkiej Brytanii stosunkowo łatwo było zmusić do tego Unię, może to stanowić zachętę do podobnych działań ze strony innych krajów (np. Danii).

Dla Davida Camerona też nie jest to sukces. Obiecywał on Brytyjczykom likwidację świadczeń dla pracowników z Europy Środkowej, a tymczasem porozumienie zakłada, że ograniczenia będą dotyczyły jedynie nowo przybyłych do Wielkiej Brytanii, zaś już tam przebywający nie będą dotknięci ograniczeniami. W konsekwencji można się spodziewać, że w kampanii przedreferendalnej niewątpliwie pojawią się wobec brytyjskiego premiera zarzuty, że nie zrealizował tego, co obiecał swoim rodakom.

Polska między młotem a kowadłem
Dla państw Europy Środkowej porozumienie jest również trudne do zaakceptowania, szczególnie dla Polski. Co by nie zrobiła i tak zrobi źle. Godząc się na zaplanowane warunki, naraża się na oskarżenia o zgodę na dyskryminację swoich obywateli na Wyspach. Wetując zaś decyzje Rady Europejskiej, naraża na szwank kluczowe dla nowego rządu relacje z Wielką Brytanią i może być oskarżana o przyczynienie się do Brexitu.

Wymienione wyżej wady porozumienia są jednak równocześnie jego siłą. Wszyscy na nim coś tracą, a jednocześnie jest tak delikatne, że można sobie wyobrazić, iż zostanie zaakceptowane przez Radę Europejską bez większych zmian.

Jednocześnie mam wrażenie, że może być tak, iż niezależnie od porozumienia z UE, Brytyjczycy „bombardowani” w telewizji obrazami tysięcy imigrantów przybywających do Europy, w sytuacji, gdy ona sobie z tym nie poradzi, i tak zagłosują za opuszczeniem Unii.

Dr hab. Piotr Wawrzyk jest pracownikiem Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m. in. słownika „Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej” i monografii „Bezpieczeństwo Wewnętrzne Unii Europejskiej”.


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy