Tomasz Betka 30.06.2011
Prezydencja Polski w UE
Polska przejmuje przewodnictwo w Radzie UE
fot. pl2011.eu

Już od dzisiaj, przez pół roku, przynajmniej teoretycznie Polska będzie najważniejszym krajem w Radzie Unii Europejskiej. Podczas półrocznej prezydencji rząd Donalda Tuska chce przyczynić się między innymi do wzrostu gospodarczego, poprawy polityki energetycznej, zwiększenia bezpieczeństwa Europy oraz do zbliżenia Unii z partnerami na Wschodzie.

„Liczę, że zakończymy rozmowy z Ukrainą o umowie stowarzyszeniowej, a także, że podpiszemy traktat akcesyjny z Chorwacją. Jest 886 spraw, którymi Polska będzie się zajmować” – zapowiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” pełnomocnik rządu ds. prezydencji Mikołaj Dowgielewicz.

Głównym zadaniem naszej prezydencji ma być „wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty”. Polska chce się skupić na 3 podstawowych priorytetach: „Integracji europejskiej jako źródle wzrostu”, „Bezpiecznej Europie” i „Europie korzystającej na otwartości”.

Więcej o priorytetach polskiego przewodnictwa czytaj w odrębnym tekście.

Wśród państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r., Polska jest czwartym krajem – po Słowenii, Czechach i Węgrzech – który będzie sprawował prezydencję. Przewodnictwo w Radzie UE przejmujemy właśnie od Budapesztu. O podsumowaniu dokonań węgierskiej prezydencji czytaj w komentarzu Małgorzaty Redo.

Przy ocenie przewodnictwa w Radzie UE, trzeba jednak pamiętać, że traktat lizboński znacznie ograniczył rolę prezydencji w Unii. Europoseł PiS Tadeusz Cymański uważa, że znaczenie prezydencji jest wyraźnie przesadzone. Jego zdaniem, Polska nie będzie „liderem, a raczej moderatorem” czy podmiotem koordynującym pracę Unii. „To ważna rola, ale nic więcej” – komentował dzisiaj Cymański.
Z drugiej strony, kraj sprawujący przewodnictwo ma w swoich obowiązkach zapewnienie sprawnego przyjmowania aktów prawnych przez ministrów krajów UE, a obradom unijnej Rady będą w tym okresie przewodniczyli szefowie polskich resortów. Polska prezydencja będzie też negocjowała teksty legislacyjne z Parlamentem Europejskim. W opinii premiera Tuska, prezydencja umocni pozycję naszego kraju na arenie europejskiej i utrwali wizerunek Polski jako kraju „nowoczesnego, dynamicznego i rozwijającego się”.

Praktyka wcześniejszych prezydencji wskazuje, że właśnie od umiejętności negocjacyjnych dyplomatów i polityków zależy skuteczność realizacji priorytetów danego kraju. Jednym z najważniejszych zadań, które czeka polski rząd będą z pewnością negocjacje na w sprawie kształtu nowego wieloletniego budżetu UE 2014-2020. Zwłaszcza po tym, jak w środę swoją propozycję budżetu przedstawiła Komisja Europejska.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Mikołaj Dowgielewicz przyznał, że Polska będzie mogła podczas swojego przewodnictwa przede wszytskim „rozpisać różne opcje budżetowe na czynniki pierwsze, przedstawić, przeanalizować propozycje KE i próbować uzgodnić pewne elementy, które będą dotyczyły ogólnych ram wieloletniego budżetu”. Właściwe negocjacje dotyczące wielkości budżetu będą się toczyły już w kolejnym roku.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych problemów, z jakimi Polska będzie musiała się zmierzyć, jest dramatyczny kryzys gospodarczy Grecji. Wiceminister finansów Ludwik Kotecki już zapowiedział, że polska prezydencja chce zostać włączona w dyskusje w ramach spotkań ministrów finansów strefy euro, aby lepiej koordynować prace w UE. Czy tzw. eurogrupa wyrazi na to zgodę, okaże się już 3 lipca, gdy w Brukseli zbiorą się ministrowie finansów Eurolandu. Na spotkaniu będą uzgadniać szczegóły planu ratunkowego dla Grecji.

Źródło: europarl.europa.eu, europarlament.pap.pl, rp.pl, wprost.pl, prezydencjaue.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać