Sandra Sych 07.06.2016
Społeczeństwo i kultura
Polska liderem współczesnego niewolnictwa w UE
fot. sxc.hu

Obecnie  na świecie 46 mln osób to niewolnicy. Polska jest krajem, który wypadł najgorzej wśród państw UE w rankingu stosowania różnych form zniewolenia pracowników.

Organizacja Walk Free Foundation zajmuje się zbieraniem danych na temat wszelkich form zniewolenia występujących w 167 krajach.  Według raportu opublikowanego przez fundację, Polska wypada najgorzej wśród krajów UE. W 2015 roku w Polsce było 181 tys. niewolników. Prezes fundacji Andrew Forrest w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” skomentował statystyki w następujący sposób: „Polacy powinni poczuć się zaniepokojeni, bo w Polsce ten problem również występuje. Mamy nadzieję, że przez jego nagłaśnianie położymy kres współczesnemu niewolnictwu”.

Szef fundacji tłumaczył na łamach „Rzeczpospolitej” na czym polega zjawisko. „O niewolnictwie mówimy wtedy, gdy dana osoba nie może się wyrwać z miejsca swojego pobytu czy miejsca pracy, jest tam trzymana siłą albo np. wskutek odebrania jej paszportu. I często traktowana jest nie lepiej od zwierząt” – stwierdził. Formą niewolnictwa jest też małżeństwo przymusowe oraz wykorzystywanie seksualne. Ofiarami nadużyć wcześniej byli w Polsce głównie obywatele państw bloku wschodniego, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii. Rośnie jednak liczba wykorzystywanych w niewolniczej pracy Azjatów – Wietnamczyków, Filipińczyków i obywateli Korei Północnej. Według statystyk 800 Koreańczyków pracuje niewolniczo w stoczniach i w sadach w Polsce.

W skali światowej najwięcej niewolników jest w Indiach – 18,35 mln. Rząd stara się wprowadzić reformy i walczyć z przestępczością związaną z handlem ludźmi, przymusową pracą, wykorzystywaniem dzieci i przymusowymi małżeństwami. Jednak zmiany prawa pracy niewiele wnoszą w rzeczywistą sytuację. Wysoka liczba niewolników jest również w Chinach, Pakistanie, Bangladeszu i Afganistanie. Na pięć krajów znajdujących się na szczycie rankingu przypada 58 proc. wszystkich niewolników na świecie.

W przypadku stosunku liczby mieszkańców do liczby niewolników najgorsza sytuacja panuje w Korei Północnej, gdzie 4,4 proc ludności to niewolnicy. Wysoki odsetek zauważalny jest również w Uzbekistanie –  4 proc. oraz w Kambodży – 3 proc.

W Europie jest dużo mniej niewolników niż w pozostałych częściach świata. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że sytuacja się zmieni. „Wraz z masowym napływem imigrantów rośnie ryzyko współczesnego niewolnictwa. Bez przyjęcia przez największe gospodarki świata ustaw podobnych do tej, którą ma Wielka Brytania, ryzyko będzie duże”- ostrzegał prezes fundacji WFF. Organizacja wystosowała apel do dziesięciu największych gospodarek świata o wprowadzenie specjalnych regulacji prawnych, które mogłyby zapobiec niewolnictwu. Prośba jest skierowana głównie do dziesięciu czołowych państw, ale jak uważa Forrest „również takie kraje, jak Polska powinny mieć taką ustawę”. Model dla dalszych zmian miałaby stanowić niedawno przyjęta ustawa brytyjska. „Są w niej kluczowe punkty. Po pierwsze, powołanie niezależnego komisarza, który zbierałby informacje i oceniał politykę rządu w tym zakresie. Po drugie, zobowiązanie firm do przyjrzenia się swoim łańcuchom dostawców, by wykluczyć ryzyko korzystania z pracy niewolniczej”- skomentował prezes WFF. „W Wielkiej Brytanii dostrzegli, że mają problem. Jest tam zresztą wiele wypadków wykorzystywania Polaków w rolnictwie, na budowach, w fabrykach czy w myjniach samochodów” – zauważył Forrest w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Mimo braku ustawy państwa mogą zapobiegać zjawisku w inny sposób. Przykładem jest między innymi Polska. Do grudnia 2015 nasz kraj miał narodowy plan zapobiegania niewolnictwu, który w ocenie WFF przyniósł wiele dobrego. Ustawa jest jednak sposobem, by kontrolować zjawisko w sposób stały. Dotychczasowy polski plan nie ma swojej kontynuacji, nowy rząd nie planuje wprowadzić kolejnego. Źle oceniane jest też podnoszenie świadomości w polskich przedsiębiorstwach.

Pełny raport Walk Free Foundation dotyczący Polski znajdziesz tutaj.

Źródło: rp.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać