Patrycja Rotuska 07.11.2011
Analiza UE.org
Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w jednoczącej się Europie – analiza zależności.
fot. sxc.hu

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji autorka – Patrycja Rotuska, przedstawiła rozważania na temat polskiej tożsamości narodowej oraz tożsamości europejskiej – a wszystko, na tle postępującej integracji na Starym Kontynencie.

„Czym jest tożsamość narodowa? Czy istnieje zjawisko określane mianem tożsamości stricte europejskiej? Jakie są wyznaczniki polskiej tożsamości narodowej? Czy między tożsamością polską i europejską występują jakieś relacje? Z którym określeniem my – Polacy bardziej się identyfikujemy? Gdzie kończy się Europa? Czy tożsamość europejska to tylko sztuczny wytwór Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowej dążącej do unifikacji jej państw członkowskich czy idea – produkt społeczeństwa europejskiego?”

„Tożsamość europejska to poczucie “bycia Europejczykiem”, odczuwanie bliskiego związku z Europą. Te ogólnikowe i popularne stwierdzenia wymagają szerszego rozwinięcia. Obecnie, tożsamość europejska jest wciąż w fazie kształtowania się – w wyniku rozwoju integracji europejskiej, zwiększenia przenikalności granic, ewolucji więzi międzynarodowych. Co stanowi istotę tożsamości europejskiej, jakie wspólne wszystkim Europejczykom elementy ją tworzą?”

Zachęcamy do lektury.

Analiza UniaEuropejska.org, nr 7 (8) 2011: Polak czy Europejczyk? – polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Poprzednie Analizy:

Nr 6 (7) 2011: Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej
Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza
Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej
Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony
Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny
Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999
Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać