Fundacja Koncept Europa 01.07.2011
Analiza UE.org
Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce.
fot. sxc.hu

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji, której autorem jest Marta Karapuda, przedstawiamy podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego oraz urzędnika służby cywilnej w Polsce. Następna „Analiza UniaEropejska.org.” ukaże się w lipcu.

„Na mocy art. 41 Karty Praw Podstawowych, obywatele Unii Europejskiej posiadają prawo do dobrej administracji, a na podstawie art. 43 tejże Karty mogą się oni odwołać do Rzecznika Praw Obywatelskich UE ze względu na niewłaściwe administrowanie organu lub instytucji wspólnotowej. Wśród powinności, których przestrzeganie jest niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania zarówno instytucji europejskich, jak i krajowych, występuje szereg elementów obligujących obie grupy urzędników, ale istnieją też przepisy, które dotyczą tylko jednej z powyższych kategorii pracowników, a nie nakładają obowiązków na drugą grupę. Do wspólnych powinności zaliczyć można na przykład potrzebę zachowania bezstronności, niezależności, obiektywności, uczciwości czy rzetelności, a także nakaz niepodejmowania działań w sytuacji możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Ponadto, zarówno urzędnicy wspólnotowi jak i pracownicy służby cywilnej w Polsce powinni się wykazywać się apolitycznością, profesjonalizmem oraz dbać o ustawiczne podnoszenie posiadanych kwalifikacji”.

Polecamy i życzymy przyjemnej lektury.

Pełny tekst artykułu w formacie PDF

 

Poprzednie Analizy:

Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać