wizjo 09.02.2011
Polityka
OBWE wspiera proces pokojowy Mołdawii z Naddniestrzem
Logo litewskiej Prezydencji. fot.: osce.org

7, 8 i 9 lutego litewski minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis odwiedził Kijów, Kiszyniów i Tyraspol. Litwa sprawuje przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Poniedziałkowa wizyta Ažubalisa w Kijowie, wtorkowa w Kiszyniowie i dzisiejsza w Tyraspolu związana jest z jego inicjatywą rozwiązania sprawy Naddniestrza i doprowadzenia do podpisania układu pokojowego między Mołdawią, a tą zbuntowaną republiką.

W czasie wizyty Ažubalisa omawiano też sprawy, które miały znaczenie dla przyszłości OBWE, jak ukraińskie przewodnictwo w tej organizacji. „Cieszę się z decyzji Rady Ministerialnej OBWE przekazanie Ukrainie Przewodnictwa OBWE w 2013 r. Sprawując Przewodnictwo – przewodząc 56 państwom, promując bezpieczeństwo i porozumienie w drodze konsensusu – trzeba mieć na uwadze, że jest to praca wymagająca, ale także dająca satysfakcję. Przyjmując tę odpowiedzialność, Ukraina przyczyni się do wzmocnienia roli OBWE jako forum dialogu i platforma działania” – powiedział litewski minister spraw zagranicznych.

Wkład Ukrainy w ten proces został uznany przez obecną Prezydencję OBWE za „niezbędny”. Promowano podjęcie rozmów Kiszyniowa z Tyraspolem w formule „3+2”, a więc: OBWE, Ukraina, Rosja i dodatkowo jako obserwatorzy Unia Europejska i Stany Zjednoczone.

Dzień później litewska Prezydencja odwiedziła Kiszyniów. „Proces pokojowy Naddniestrza potrzebuje nabrania nowego tempa, w tym rozpoczęcia oficjalnych negocjacji. Dojrzał czas by w końcu podjąć ten krok” – nawoływał obie strony konfliktu litewski minister.

„Oczywiste jest, że negocjacje będą długie i trudne, ale są naszą jedyną możliwością do pracy nad celem, jaki wszyscy pragniemy: prawdziwy pokój i stabilność dla wszystkich” – dodał Ažubalis.

Półmilionowa Naddniestrzańska Republika Mołdawska jest de facto niepodległym państwem od 1990 roku. Zajmuje obszar 4 tys. km kwadratowych (porównywalnie: połowa województwa opolskiego lub obszar Republiki Zielonego Przylądka). Do dzisiaj nie jest jednak uznana przez żadne państwo świata. Faktycznie wspierana jest przez Rosję i przez nią utrzymywana.

 

Źródło: osce.org

Zobacz także: Sojusz dla Integracji Europejskiej w Mołdawii zablokuje postkomunistów, Cecilia Malmström z oficjalną wizytą w Republice Mołdawii, Białoruś zamyka biuro OBWE

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać