Sandra Sych 29.03.2016
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Obowiązek rejestracji kart telefonicznych pre-paid?
fot. freeimages.com

W Polsce nie ma obecnie obowiązku podawania żadnych danych przy zakupie kart typu pre-paid. Jednak rząd, w ramach ustawy antyterrorystycznej, planuje wprowadzić przepisy nakazujące rejestrację wszystkich telefonów komórkowych na kartę. W 10 z 28 państw UE istnieje już taki obowiązek.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak poinformował przed świętami, że przyjęto roboczą wersję projektu ustawy antyterrorystycznej, której elementem jest wprowadzenie przepisu nakazującego rejestrację kart typu pre-paid.

Część krajów europejskich już wprowadziła podobny obowiązek. Jednak w Portugalii, Irlandii, Szwecji, Finlandii, czy Austrii wciąż można bez problemu anonimowo kupić kartę telefoniczną. Rządy Wielkiej Brytanii, Czech i Rumunii debatowały nad możliwością wprowadzenia obowiązkowej rejestracji, ale ostatecznie odrzuciły ten pomysł. Stany Zjednoczone Ameryki również nie zdecydowały się na wprowadzenie zmian. Podawanie danych osobowych przy zakupie karty telefonicznej wymagane jest m.in. w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, a poza UE również w Rosji, Turcji i Australii.

Głównym powodem wprowadzenia obowiązku rejestracji są względy bezpieczeństwa. Służby twierdzą, że zlokalizowanie przestępców jest trudniejsze, gdy posługują się telefonami na kartę. W 2012 r. ABW i CBA apelowały o ograniczenie dostępu do usług telekomunikacyjnych sprzedawanych bez jakiejkolwiek identyfikacji. Osoby starające się ukryć tożsamość często zmieniają numery i wyrzucają karty po wykonaniu kilku rozmów. Jak do tej pory nie udowodniono jednak, że obowiązek podawania danych przy zakupie może rzeczywiście wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa. W Meksyku w 2009 r. wprowadzono przepis o identyfikacji użytkowników usług telekomunikacyjnych. Jednak po trzech latach nie zauważono realnego wpływu na zmniejszenie przestępczości – liczba porwań i wymuszeń znacznie wzrosła – i rząd w konsekwencji zrezygnował z kontrowersyjnego przepisu.

Głównym powodem wprowadzenia obowiązku rejestracji są względy bezpieczeństwa. Służby twierdzą, że zlokalizowanie przestępców jest trudniejsze, gdy posługują się telefonami na kartę.

Przeciwnicy wprowadzenia zmian argumentują, że telefony na kartę są rozwiązaniem wygodnym również dla klientów niezwiązanych z działalnością przestępczą. Wariant ten nie wymaga podpisywania długoterminowych umów i regularnego płacenia rachunków. Poza tym umożliwia zakup telefonu osobom nieposiadającym miejsca zamieszkania. Anonimowość potrzebna jest dla wielu obywateli podczas wykonywania ich zawodów. Nieujawnianie tożsamości może być konieczne dla informatorów dziennikarskich, dla zachowania tajemnicy wymiany handlowej czy klientów korzystających z porad prawnych.

Jedną z głównych kontrowersji związanych z przepisem rejestracji kart pre-paid jest ograniczenie prawa do anonimowości na rzecz walki z przestępczością. Dwóch Niemców zaskarżyło zapis rejestracji kart telefonicznych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, twierdząc, że nakaz narusza prawo do prywatności.

GSM Association (GSMA), międzynarodowa organizacja operatorów sieci telefonii komórkowej, twierdzi, że wprowadzenie obowiązkowej identyfikacji klientów może również ograniczyć zaufanie obywateli do rządów. W raporcie „The Mandatory Registration of Prepaid SIM Card Users” można znaleźć następujący fragment: „Często anonimowość jest jedynym środkiem do wyrażenia buntu przeciwko reżimowym władzom. Jeśli służby będą mogły zidentyfikować po numerze telefonu przeciwników politycznych, to ograniczą prawa do wolności myśli i słowa”.

GSMA zaznacza, że obowiązek rejestracji może doprowadzić do oszustw związanych z kradzieżą tożsamości i rejestrowaniem kart na osoby inne niż ich rzeczywisty właściciel, co w konsekwencji jeszcze bardziej utrudni zlokalizowanie przestępcy. Konieczność rejestracji może również doprowadzić do powstania czarnych rynków handlu telefonami na kartę.

Wprowadzenie nowych zapisów łączy się z dodatkowymi kosztami dla operatorów. Trzeba będzie przetwarzać i przechowywać dane użytkowników, co wiąże się z inwestycją w nowe serwery, innowacyjne usługi, czy rozwój sieci i dotarcie do mniej rozwiniętych regionów. Dodatkowo trzeba będzie wyszkolić pracowników i zorganizować kampanie informujące obywateli o konieczności zarejestrowania wykupionych wcześniej kart pre-paid.

Plusem wprowadzenia rejestracji jest zaś według GSMA następujący argument: „jeśli firmy będą znały prawdziwe dane użytkowników, to będą mogły zaoferować im dodatkowo usługi m-commerce, a to może przyłożyć się do wzrostu gospodarczego”. Poza tym użytkownicy, przenosząc się do innego operatora, będą mogli zachować ten sam numer.

Źródło: tvn24bis.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

3 komentarze(y) do “Obowiązek rejestracji kart telefonicznych pre-paid?

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać