Redakcja portalu

typewriter

Tomasz Betka

Absolwent europeistyki oraz dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat pracuje w mediach, obecnie jako dziennikarz i redaktor jednego z branżowych miesięczników. W dziedzinie integracji europejskiej specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa europejskiego i systemów politycznych. Interesuje się polityką, stosunkami polsko-niemieckimi oraz polskimi mediami opinii. Wiceprezes zarządu Fundacji Koncept Europa.

Izabela Dziurlikowska

Absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się przede wszystkim kulturą, historią, a także monarchią brytyjską oraz indyjskim kinem i muzyką.

Judyta Szóstakowska

Absolwentka europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie Funduszami Europejskimi. W dziedzinie integracji europejskiej zajmuje się przede wszystkim polityką spójności UE. Zawodowo związana z tematyką funduszy europejskich.

Stali współpracownicy

Daniel Szeligowski

Ekonomista i politolog, doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Obecnie pracuje jako konsultant ds. europejskich w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej.

Łukasz Bigoszewski

Absolwent europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie, na tej samej uczelni, finalizuje drugą pracę magisterską na kierunku stosunki międzynarodowe. Interesuje się polityką zagraniczną i problematyką korupcji w Unii Europejskiej.

Mariusz Kasiński

Absolwent Akademii Pomorskiej na kierunku ochrona środowiska. Obecnie student Politechniki Śląskiej. Założyciel, działacz i były prezes struktur stowarzyszenia społeczno-politycznego „Młodzi Demokraci” w województwie pomorskim. Interesuje się zagadnieniami bioróżnorodności i polityką. Współtworzy wydawany w Katowicach magazyn studencki „Nowy Gwóźdź Programu”. Nieobca jest mu też tematyka Bałkanów, którymi interesuje się od czasu studiów odbytych częściowo na Uniwersytecie Sofijskim.

 

Portal internetowy UniaEuropejska.org jest przedsięwzięciem Fundacji Koncept Europa. To pierwsza polskojęzyczna strona internetowa dająca czytelnikowi kompleksową wiedzę na temat organizacji i zasad działania Unii Europejskiej, a także aktualne informacji o wydarzeniach, którymi każdego dnia żyje Europa.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać