Fundacja Koncept Europa

fke_logo_artWydawcą portalu jest przez Fundacja Koncept Europa, która powstała we wrześniu 2010 roku z inicjatywy grupy przyjaciół, absolwentów Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Celem Fundacji jest przybliżenie zagadnień związanych z rolą Unii Europejskiej ale także i próba krytycznej refleksji nad Europą, jest granicami, tożsamością oraz jej przyszłością. Chociaż Polska już od kilku lat jest członkiem Unii Europejskiej to wciąż w znacznie słabszym stopniu niż nasi zachodni sąsiedzi możemy cieszyć się obiektywną i pogłębioną informacją oraz ekspertyzą w sprawach europejskich. Nasza inicjatywa wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Więcej na stronie Fundacji: www.koncepteuropa.org

 

 

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać