Opublikowano: 09.12.2010
Tomasz Betka Absolwent europeistyki oraz dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat pracuje w medi...
 • Opublikowano: 29.10.2010
  Staż w redakcji portalu UniaEuropejska.org Jeśli interesujesz się szeroko pojmowaną integracją europejską, strukturą wewnętrzną UE, pozycją Pols...
 • Opublikowano: 28.10.2010
  Wydawcą portalu jest Fundacja Koncept Europa, która powstała we wrześniu 2010 roku z inicjatywy grupy przyjaciół, absolwentów Europeistyki na Uni...
 • Opublikowano: 28.10.2010
  Izabela Dziurlikowska, sekretarz redakcji tel. 0048 505 931 183 Kontakt: redakcja@uniaeuropejska.org   Redaktor naczelny: Tomasz Betka - tomasz.b...
 • Opublikowano: 27.10.2010
  Czym są pliki cookie? Pliki cookie są danymi informatycznymi zapisywanymi w Twojej przeglądarce internetowej i służą do przechowywania informac...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać