K
Jakub Chmielewski
02.12.2015
O flagach w KPRM i nie tylko

Co chce pokazać nowy polski rząd, usuwając z sali konferencyjnej flagę UE?

Podobną praktykę flagową, którą stosuje nowy polski rząd, realizuje się w innych państwach, np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy na Węgrzech. O dziwo, we flagowym szale medialnym największy hałas dochodzi z państwa, którego szefowa rządu wielokrotnie występowała tylko na tle barw narodowych.

Odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło w Polsce władzę, nie sposób nie odnieść wrażenia, że każde ich działanie – nawet symboliczne, nieprzynoszące żadnych realnych skutków dla polskiego obywatela – poddawane jest szerokiej krytyce. Medialna nagonka nadchodzi zarówno z naszego rodzimego podwórka, jak i z państw Zachodu. Usunięcie flag Unii Europejskiej z sali konferencyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów również nie uszło na sucho nowemu rządowi.

Nie jest jednak tak, jak twierdzą euroentuzjaści, że PiS poprzez pozbycie się flag UE z sali w jednym urzędzie państwowym pokazał, że wstydzi się członkostwa naszego kraju w tejże organizacji.

Gest, jakiego dokonano w KPRM, zapewne ucieszył eurosceptyków, którzy do większości decyzji, a nawet samej symboliki Unii Europejskiej, podchodzą z dużym dystansem. W Internecie już powstała akcja zachęcająca posłów do podjęcia podobnego kroku w sali plenarnej Sejmu. Nie jest jednak tak, jak twierdzą euroentuzjaści, że PiS poprzez pozbycie się flag UE z sali w jednym urzędzie państwowym pokazał, że wstydzi się członkostwa naszego kraju w tejże organizacji. W końcu to ta partia wprowadziła nas do UE w obecnej postaci, a jej członkowie otwarcie deklarują, że nie chcą, by Polska opuściła unijne struktury. Nie oznacza to jednak, że nowy rząd nie będzie starał się dystansować od niektórych decyzji podejmowanych na szczeblu ponadnarodowym.

Symboliczne znaczenie

Flaga stanowi symbol charakterystyczny przede wszystkim dla państw narodowych. Pozostawienie w sali konferencyjnej wyłącznie flag państwa narodowego to wyraźny znak, że nowy rząd w swojej działalności będzie kładł większy nacisk na kwestie związane z polskim narodem, spychając na drugi plan interesy ponadnarodowe. W polityce wewnętrznej może się to objawić np. w postaci większej ilości godzin nauczania w szkołach polskiej historii. Natomiast na arenie międzynarodowej PiS z pewnością podda pod wątpliwość szereg porozumień i umów, np. dotyczących ograniczenia emisji CO2, czy stałej relokacji imigrantów z Bliskiego Wschodu. W przeszłości Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziło się na funkcjonowanie w polskim systemie prawnym przepisów Karty Praw Podstawowych, które w istotny sposób dotykają tematyki światopoglądu. Mając ten fakt na uwadze, należy się spodziewać, że jeżeli Unia Europejska zechce podjąć dalsze działania na rzecz wprowadzania w życie ideologii gender, uznania praw mniejszości seksualnych itp., wówczas również natrafi na opór ze strony konserwatywnego rządu Polski.

Nie jesteśmy sami

Podobną praktykę flagową stosuję się w innych państwach, np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy na Węgrzech. O dziwo, we flagowym szale medialnym największy hałas dochodzi z państwa, którego szefowa rządu wielokrotnie występowała tylko na tle barw narodowych. Niemiecki „Die Zeit” zwrócił szczególną uwagę na usunięcie flag UE w KPRM, zapominając, że kanclerz Angela Merkel nieraz przemawiała wyłącznie na tle niemieckich flag. Brak symboliki unijnej na konferencjach kanclerz Merkel powinien szczególnie dziwić, zwłaszcza, że RFN jest uważana za jedno z najbardziej proeuropejskich państw członkowskich.

Sprawie usunięcia flag Unii Europejskiej w sali konferencyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poświęcono zbyt wiele niepotrzebnej uwagi, tworząc wokół tego tematu bezsensowne podejrzenia. Ale nie ma się co dziwić, że reakcja zachodnich mediów wyglądała tak, a nie inaczej. W końcu realizacja jednego z założeń programowych PiS, jakim była repolonizacja mediów, nie najlepiej wróży niemieckim dostawcom informacji w Polsce.

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy