Materiał PR 22.12.2016
Polecamy
Jak notariusz ma budować swoją markę?

Profesja notariusza jest specyficzna, ponieważ to osoba zaufania publicznego. Z tego względu nie może on stosować klasycznych form reklamowych do promowania swoich usług kancelaryjnych. Jak zatem może przyciągnąć do siebie klientów?

Zakaz reklamy dla notariuszy

Notariusz jako osoba zaufania publicznego ma obowiązek przestrzegania podstawowych zasad etyki zawodowej. Przekłada się to między innymi na to, że nie może on dokonywać osobistej reklamy, w jakiejkolwiek postaci. Nie można więc reklamować się w trybie stacjonarnym lub online jako „najlepszy notariusz Warszawa”, ponieważ jest to zabronione i uznawane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Notariusz korzysta z ochrony, właściwej również dla funkcjonariuszy publicznych. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest przedsiębiorcą. Jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich podstawowych zasad moralnych oraz zasad etyki zawodowej, z zachowaniem zasad bezstronności, tajemnicy zawodowej oraz poszanowania uczciwości.

Za niedozwoloną formę reklamy zawodowej notariusza uznaje się wszelkie wypowiedzi jego lub osób mu bliskich zachęcające do skorzystania z czynności notarialnych. Nie można nawoływać w wypowiedziach w środkach masowego przekazu do usług kancelarii notarialnej i działalności zawodowej notariusza. Nie jest dopuszczalne sponsorowanie notariusza, ponieważ osoba czy firma sponsora mogłaby się z nim kojarzyć.

Dozwolone jest natomiast zakładanie stron internetowych dla kancelarii notarialnych, a także umieszczanie w widocznych miejscach w przestrzeni publicznej tablic informujących o miejscu znajdowania się takiej kancelarii.

Budowanie marki notariusza

W sposób konsekwentny, świadomy i celowy notariusz może jednak budować własną markę, w ramach tzw. personal brandingu. Wbrew pozorom, pojęcie to nie wiąże się jedynie z wizerunkiem personalnym np. polityków i gwiazd show biznesu. Personal branding polega na budowaniu własnej marki, poprzez świadome zarządzanie swoim wizerunkiem. Działania te muszą być przemyślane i zgodne z kodeksem etyki działalności notarialnej.

Swoją pracą i podejmowanymi działaniami, które są wykonywane należycie, zgodnie z istniejącym stanem prawnym, notariusz realizuje zadania z zakresu personal brandingu, ponieważ w świadomości swoich klientów staje się rzetelnym partnerem przy dokonywaniu określonych czynności prawnych. Kreowanie wizerunku notariusza musi być subtelne i delikatne, aby nie zostało to uznane w żadnym przypadku za reklamę.

Notariusz może w tym celu zwrócić się o pomoc do ekspertów z zakresu personal brandingu. Pomogą oni wybrać drogę kreowania własnego wizerunku, który będzie uczciwy i zgodny z prawdą. Pamiętać należy, że informacje o danej osobie prędzej czy później mogą zostać zweryfikowane, a jakikolwiek cień podejrzeń o kłamstwo czy nawet niewielkie mijanie się z prawdą, kładzie się cieniem na wizerunku specjalisty. Potrzeba czasu, aby działania personal brandingu przyniosły oczekiwane skutki. Trzeba w pierwszej kolejności sformułować strategię marki osobistej, przeanalizować swoje wady i zalety oraz akcentować w kontaktach z klientami wyłącznie silne strony notariusza.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

2 komentarze(y) do “Jak notariusz ma budować swoją markę?

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać