Marta Sienicka 13.11.2011
Polityka
Nominacje do nagród MEP Awards
fot. europarl.europa.eu

29 listopada tego roku po raz siódmy zostaną przyznane prestiżowe nagrody MEP Awards dla najbardziej pracowitych posłów Parlamentu Europejskiego. Wśród kandydatów znajdują się także Polacy.

Kandydatów na najlepszych posłów Parlamentu Europejskiego zgłaszają europejskie organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje obserwujące prace Parlamentu. To na podstawie ich wskazań opracowywana jest tzw. krótka lista, zawierająca trzy nazwiska w każdej z 16 kategorii. Są to: kultura i edukacja, rozwój, ekonomia i polityka monetarna, zatrudnienie i polityka socjalna, energia, środowisko, polityka rybołówstwa, zdrowie, rynek wewnętrzny i ochrona konsumenta, sprawiedliwość i wolności obywatelskie, polityka regionalna, badania naukowe i innowacje, polityka handlowa, transport, nagroda za wybitne osiągnięcia oraz specjalna nagroda w dziedzinie leśnictwo.

Kryształowe statuetki w kształcie gwiazdy przyznawane są od 2005 roku, a zwycięzców poznamy 29 listopada podczas brukselskiej gali wręczenia nagród. Konkurs organizowany jest przez The Parliament Magazine, dwutygodnik zajmujący się działalnością Unii Europejskiej.

W tym roku zostało nominowanych troje Polaków.  Prof. Lena Kolarska-Bobińska otrzymała nominację w kategorii Energia (pozostali kandydaci to: Peter Liese z Niemiec oraz Dirk Sterckx z Belgii). Jan Olbrycht nominowany został w kategorii Polityka Regionalna (o nagrodę będą walczyć José Bové z Francji oraz Lambert Van Nistelrooij z Holandii). Warto wspomnieć, że jest już druga nominacja dla Polaka, w 2007 otrzymał on statuetkę w tej samej dziedzinie. Róża Thun otrzymała nominację w kategorii Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów (kontrkandydaci to Edvard Kožušník z Czech i Christel Schaldemose z Danii).  Do 11. listopada można było brać udział w otwartym głosowaniu na oficjalnej stronie internetowej.

Polacy już we wcześniejszych latach byli nagradzani w konkursie MEP Awards.  W 2010 roku w kategorii Energia został nagrodzony europoseł Bogusław Sonik. W 2009 mieliśmy także tylko jednego zwycięzcę – był nim Filip Kaczmarek (kategoria Rozwój). Bogusław Liberadzki (kategoria Transport) i Ryszard Czarnecki (kategoria Rozwój) to laureaci nagród MEP Awards z 2008 roku. W 2006 roku nagrodę otrzymał obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek w dziedzinie Badania i Technologia.

Przyznanie nagród odbędzie się 29 listopada w hotelu Stanhope w Brukseli.

 

Źródło: mepawards.eu, poland-epp.eu, rozathun.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać