Katarzyna Borowska 01.10.2016
Gospodarka i Finanse
Niemcy pozwane przez KE za naruszenie prawa UE
fot. flickr.com

Komisja Europejska oświadczyła w czwartek, że pozywa przed sąd europejski Niemcy, które w jej opinii naruszyły prawo wspólnotowe, wprowadzając myto od samochodów osobowych. KE wskazała, że wprowadzone przepisy mają charakter dyskryminujący.

Rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen poinformowała podczas konferencji prasowej, że KE jest zaniepokojona faktem, iż „niemiecki system z mocy prawa dyskryminuje kierowców z innych krajów członkowskich”.

Niemiecki rząd adoptował w 2015 roku ustawę, która wprowadziła obowiązek uiszczania opłat dla wszystkich kierowców samochodów osobowych i pojazdów kempingowych korzystających z niemieckich autostrad i dróg krajowych. Kierowcy, którzy posiadaliby zarejestrowany samochód w Niemczech uzyskaliby pełną rekompensatę poniesionych w ten sposób kosztów. Zwrot kosztów odbyłby się poprzez obniżkę podatku od pojazdów drogowych. Kierowcy chcący przejechać przez Niemcy musieliby uiścić w sumie 130 euro rocznie. Rząd niemiecki zawiesił jednak te regulacje, ponieważ KE uruchomiła procedurę wyjaśniającą.

KE jest zaniepokojona faktem, iż niemiecki system z mocy prawa dyskryminuje kierowców z innych krajów członkowskich.

Rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen

Zdaniem rzeczniczki wprowadzenie takiego systemu wyłączyłby de facto tylko niemieckich kierowców z obowiązku ponoszenia opłat, co byłoby dyskryminujące dla zagranicznych kierowców.

Co więcej, zdaniem KE, również ceny za winiety krótkoterminowe, które byłyby prawdopodobnie najczęściej kupowane przez kierowców z innych krajów UE, ustalono na nieproporcjonalnie wysokim poziomie. Winiety na okres od 10 dni do dwóch miesięcy miałyby kosztować 30 euro.

Rozmowy między Unią i Berlinem dotyczące tej kwestii trwały od dwóch lat. W kwietniu Niemcy otrzymały od KE tzw. uzasadnioną opinię, dając w ten sposób Berlinowi ostatnią szansę na przekonanie urzędników unijnych.

Odpowiedź, którą KE otrzymała nie rozwiała jej wątpliwości i dlatego postanowiła ona skierować sprawę do sądu. Pierwszy etap procesu w związku z naruszeniem przez Niemcy prawa Unii rozpoczęto w czerwcu 2015 roku.

Sama Unia nie jest przeciwko wprowadzaniu opłat za korzystanie z dróg krajowych i autostrad. Jest to rozwiązanie stosowane przez inne państwa członkowskie jako dodatkowe źródło środków finansowych na utrzymanie drogowej infrastruktury. Jak podkreśliła Komisja, decyzje o wprowadzaniu opłat drogowych są wyłączną kompetencją członków UE. Muszą być one jednak takie same zarówno dla obywateli danego kraju jak i cudzoziemców chcących jedynie skorzystać z jego drogowej infrastruktury.

 

Źródło: biznes.onet.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać