Karolina Stankowska 25.04.2015
Czy wiesz, że...
Najszczęśliwiej żyje się w Szwajcarii
fot. Dorota Stachura

Szwajcaria, Islandia i Dania znalazły się na podium najszczęśliwszych krajów na świecie. Indeks szczęścia najpoważniej zmniejszył się w Grecji, Włoszech i Hiszpanii. Polska znalazła się dopiero na 60. miejscu.

Raportu World Happiness Index opracowywany jest na zlecenie ONZ. Wynika z niego, że ludzie, którzy mieszkają w najszczęśliwszych krajach na świecie, żyją dłużej, doświadczają w życiu większej hojności i przychylności innych i mają większą swobodę dokonywania życiowych wyborów.

Uznając szczęście i dobrobyt za „uniwersalne cele i aspiracje ludzi na całym świecie”, ONZ wyznaczył 20 marca Światowym Dniem Szczęścia. Wśród czynników, które zostały wzięte pod uwagę przez autorów rankingu, jest PKB na głowę mieszkańca, wsparcie socjalne, zdrowie mieszkańców, wolność w dokonywaniu wyborów i postrzeganie korupcji.

Polska zajmuje w rankingu dopiero 60. pozycję. Wyżej od naszego kraju uplasowały się m.in. Czechy (31. miejsce), Mołdowa (52.), Słowenia (55.) i Litwa (56.)

Najszczęśliwszym krajem jest Szwajcaria, z 7,59 punktami. Zaraz po niej jej europejscy północni sąsiedzi – Islandia, Dania i Norwegia. Polska zajmuje 60. pozycję. Wyżej od naszego kraju uplasowały się m.in. Czechy (31. miejsce), Mołdowa (52.), Słowenia (55.) i Litwa (56.), niżej – m.in. Estonia (73. lokata) i Łotwa (89.).

Hiszpania i Włochy, mimo spadku indeksu szczęścia, znalazły się w raporcie obejmującym lata 2012-2014 wśród 50 krajów o najwyższym wskaźniku. Grecja zajęła 102 miejsce. Spadek odczuwanego „dobrostanu” w krajach dotkniętych kryzysem był „większy, niż można to wytłumaczyć czynnikami makroekonomicznymi, nawet jeśli uwzględni się poważne skutki wyższego bezrobocia” – napisali autorzy raportu: John F. Helliwell z University of British Columbia i Canadian Institute for Advanced Research, Richard Layard z London School of Economics i Jeffrey D. Sachs, dyrektor Earth Institute przy Columbia University.

Kryzys gospodarczy może pogarszać sytuację, ponieważ wpływa na „podstawową tkankę społeczną” – napisali autorzy. „Jeśli instytucje społeczne okazały się nieudolne w obliczu trudności spowodowanych przez kryzys, ich działalność może się jeszcze pogorszyć na skutek presji, przynosząc jeszcze większe obniżenie indeksu szczęścia, ponieważ zaufanie społeczne i instytucjonalne mają istotne znaczenie przy subiektywnym odczuciu dobrostanu” – możemy przeczytać w raporcie.

Źródło:  tvn24bis.pl, biznes.pl, rmf24.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać