Katarzyna Borowska 05.01.2016
Ciekawostki
Najbardziej skorumpowane kraje UE
fot. sxc.hu

Korupcja stanowi powszechne zjawisko na całym świecie. Również w UE są kraje, które wciąż borykają się z tym negatywnym procederem. Nawet Dania, która jest najmniej skorumpowanym państwem na świecie, wciąż nie do końca wyeliminowała to zjawisko społeczne.

Ranking dotyczący korupcji został stworzony przez firmę Trading Economics, która już od ponad 10 lat zajmuje się globalną gospodarką. W badaniu uwzględniono 174 państwa. Dane do rankingu pochodzą z oficjalnych źródeł, aczkolwiek część z nich dostarczana jest przez zewnętrzne podmioty. Jak podkreśla Trading Economics na swoich stronach, wszystkie materiały są jednak dokładnie sprawdzane.

Korupcja państwach jest opisywana przy użyciu wskaźnika korupcji (Corruption Perceptions Index), który jest ustalany przez ludzi biznesu oraz analityków całego świata. Na pozycję w rankingu składa się liczba punktów uzyskana przez dany kraj. Badane państwo ocenia się w skali od 100 do 0, gdzie 100 wyraża najwyższą przejrzystość, natomiast 0 wskazuje na największą korupcję.

Wskaźnik CIP publikowany jest przez międzynarodową organizacją Transparency International. Jest to niezależny pozarządowy podmiot zajmujący się badaniem i zwalczaniem zjawiska korupcji. Założony został w 1993 roku przez Petera Eigena. . Obecnie Transparency International działa w 100 krajach.

Ranking 10 najbardziej skorumpowanych krajów europejskich otwiera Malta, gdzie wskaźnik korupcji wynosi 43 pkt. Miejsce obok Malty zajęła Łotwa z taką samą ilością punktów (43 pkt.). Kolejne miejsce na liście zajmują Węgry z 47 pkt. Czechy również plasują się wysoko w niechlubnym rankingu z wynikiem 53 pkt. Słowacy wyprzedzają swoich sąsiadów o 1 pkt. (54 pkt.). Nowy członek UE, Chorwacja osiągnęła wynik 61 pkt. w skali korupcji. W czołówce krajów UE, które zebrały 69 pkt. znalazły się aż cztery państwa członkowskie: Bułgaria, Grecja, Rumunia oraz Włochy.

Źródło: biznes.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać