K
Damian Witoń
18.04.2016
Na początku było Słowo. Traktat o Zapomnianej Rocznicy

25 marca Idea stała się Prawem. 6 państw narodowych powołuje do istnienia byt, który jest ponad nimi, a jednocześnie immanentnie z nimi związany. Powstaje zalążek, z własnym kodem genetycznym

69 lat temu powstał zalążek instytucjonalnej  jedności Europy. 25 marca 1957 r. Francja, Niemcy Zachodnie, Luksemburg, Belgia, Holandia i Włochy podpisały traktaty rzymskie.

 

 

Zapomniana rocznica, zmarnowana okazja

Jeden z ważniejszych dni w historii Europy przeszedł bez większego echa. Kolejna rocznica podpisania „traktatów założycielskich” nie była okazją do refleksji nad wspólnym dobrem, jakim niewątpliwie jest Europa współpracujących ze sobą państw i obywateli. Słyszymy coraz silniejsze głosy o początku końca Europy/Unii jaką znamy. Kryzys strefy euro, kryzys imigrancki, częściowe przywrócenie kontroli granicznej, wycofanie się Islandii z negocjacji członkowskich, brak realnej perspektywy rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich i Turcji, agresywna polityka Rosji, bezsilność na aneksję Krymu i wojnę w Donbasie, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, holenderskie referendalne odrzucenie stowarzyszenia z Ukrainą, niemożność ochrony własnych granic morskich przed qui-pirackimi łodziami z imigrantami, potencjalny tzw. Brexit sprawiają, że przyszłość „europejskiego snu” stała się niepewna. Takie dni jak 25 marca, czy 9 maja powinny być dla nas coroczną okazją do paneuropejskiej refleksji nad przyszłością Wspólnego Domu.

Boże Narodzenie, Zwiastowanie i Wielki Piątek a sprawa europejska

W ostatnie Boże Narodzenie przeczytałem artykuł, który tłumaczył dlaczego święta Bożego Narodzenia obchodzone są właśnie 25 grudnia. Data ta – wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu – nie powinna być utożsamiana z rzymskim świętem boga słońca. Teza ta nie ma poparcia historycznego. Nie ma ani jednego dowodu naukowego, by przyjąć, że kult Niezwyciężonego Słońca celebrowano konkretnie 25 grudnia (przesilenie zimowe na półkuli północnej przypada na dni 21–22 grudnia).  Praprzyczyny wyznaczenia daty narodzin Jezusa Chrystusa związane są z datą Jego śmierci. Już Tertulian w III wieku obliczył, że podawany przez  Jana Ewangelistę 14. dzień miesiąca Nisan, jako dzień śmierci Jezusa, odpowiada 25 marca w rzymskim kalendarzu. W starożytności wierzono, że Jezus został poczęty i ukrzyżowany w tym samym dniu. Stąd 25 marca to w kalendarzu chrześcijaństwa zachodniego uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

25 marca umiera Bóg. Pozorny koniec. 20 wieków później „umiera” państwo narodowe, a w perspektywie oczekiwanie na początek zupełnie nowego rozdziału i zakończenie wyniszczających sporów i wojen.

„Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem”

Warto pamiętać, ze początek integracji europejskiej zawdzięczamy  gorliwym katolikom. Robert Schuman i Alcide de Gasperi to kandydaci na ołtarze kościoła katolickiego. Głęboko w katolicyzmie zakorzeniony był Konrad Adenauer. Projektant flagi europejskiej Arsène Heitz wyznał, że inspiracją dla jej powstania był sztandar Matki Bożej i słowa odnoszące się do Apokalipsy św. Jana, a pierwszym miejscem, gdzie zawieszono flagę była katedra Najświętszej Marii Panny w Strasbourgu. Na tej podstawie zastanawiam się czy data podpisania traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej nie była przypadkowa. Nie dotarłem do źródeł historycznych, nie przeprowadziłem żadnych badań, ani dziennikarskiego śledztwa, głęboko jednak wierzę, że nie był to zbieg okoliczności, a data ta została świadomie wybrana przez ojców założycieli Zjednoczonej Europy.

25 marca Słowo stało się Ciałem. Transcendentny staje się osobowym zalążkiem w łonie Maryi z Nazaretu. Niewidzialny zostaje zapisany za pomocą kodu genetycznego. 25 marca Idea stała się Prawem. 6 państw narodowych powołuje do istnienia byt, który jest ponad nimi, a jednocześnie immanentnie z nimi związany. Powstaje zalążek, z własnym kodem genetycznym (czytaj gałęzią prawa), z którego to wyrośnie nowa osoba (czytaj nowe formy kooperacji międzypaństwowej, paneuropejskiej, a nawet euroatlantyckiej).

25 marca umiera Bóg. Pozorny koniec. 20 wieków później „umiera” państwo narodowe, a w perspektywie oczekiwanie na początek zupełnie nowego rozdziału i zakończenie wyniszczających sporów i wojen.

To samo przeświadczenie mam z miastem i miejscem podpisania Traktatów. Rzym – stolica starożytnego Cesarstwa, które władało połową Europy, a następnie stolica papiestwa, które w założeniu było ponadnarodowe, uniwersalne i ze zdaniem którego liczyli się władcy Europy. Nawet nazwa Kapitol czyli „czaszka, głowa”, jasno przywołuje inną znaną lokalizację, która to swoją etymologię wywodzi od słowa „czaszka” – Golgota, czy z łacińskiego Kalwaria. Kapitol był końcem Via Sacra, Kalwaria kończy Via Dolorosa. Zatem jest to także nawiązanie do daty i miejsca śmierci Chrystusa.

Traktaty rzymskie dziś

Historia Europy zna wiele prób budowania jedności. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł po 50. latach. Europejska Wspólnota Polityczna i Europejska Wspólnota Obronna zostają w pamięci tylko jako hasło w encyklopedii. Wszystkie wcześniejsze „projekty” są już tylko wspominane na zajęciach studentów europeistyki, politologii czy stosunków międzynarodowych i nawet na Wikipedii nie doczekały się hasła. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej jest w dalszym ciągu prawem obowiązującym.

Konkluzja

Wszystkie „dowody” wskazane powyżej, doszukiwanie się ukrytej symboliki w wydarzeniach i miejscach, które to mogą być jedynie zbiegiem okoliczności są głosem sprzeciwu wobec obecnych procesów integracyjnych w Europie. Bez względu na to, czy 25 marca 1957 roku uznamy za świadome, celowe działanie grupy kilku działaczy określonego światopoglądu, czy jako nadprzyrodzony, Opatrznościowy wkład, czy jako zbieg okoliczności, konkluzja jest jedna. Budowanie jedności Europy bez oparcia w jej kulturowym i historycznym dziedzictwie, a wręcz z jawnym zaprzeczeniem podstawowym wartościom europejskim (czytaj chrześcijańskim) doprowadziło do wcześniej opisanych procesów dezintegracyjnych. Polska, Finlandia, Irlandia, Cypr i Portugalia mogą podpisać między sobą porozumienie o wolnym handlu, partnerstwie strategicznym czy szeroko rozumianej „współpracy”. Polska i wymienione kraje mogą takowe porozumienia podpisać z prawie każdym państwem na naszym kontynencie i globie (vide WTO, TTIP i/lub TAFTA). Żadne porozumienie nie da nam jednak poczucia Wspólnoty i Jedności. Ta wyrasta z dużo głębszych podstaw, aniżeli papier i atrament użyty do spisania traktatów i porozumień międzynarodowych.

Oby 25 marca każdego roku przypominał nam o tym, co naprawdę nas Europejczyków łączy.

25 marca i 4 kwietnia 2016 r.

Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny obchodzono w kościele wschodnim 25 marca już w VI wieku. W kościele zachodnim wprowadzono je dopiero w VII wieku. W tym roku Uroczystość Zwiastowania w kościele katolickim (łacińskim, zachodnim) przeniesiono na 4 kwietnia. Zachodni chrześcijanie sami siebie pozbawiają starożytnych symboli i znaczeń. Dobrze, że zwyczaj „łączenia” świąt pozostał we wschodnim prawosławiu. Ortodoksja oznacza ścisłą wierność doktrynie, dogmatowi, zwłaszcza religijnemu. Oby i rzymscy katolicy przypomnieli sobie doktrynalny i pierwotny sens 25 marca i 25 grudnia.

Czytaj także:

http://stacja7.pl/wiara/historia-pewnej-daty/

http://www.niedziela.pl/artykul/90561/nd/Kiedy-urodzil-sie-Jezus

http://uniaeuropejska.org/wielkopitkowe-rozwaania-o-krzyu-a-sprawa-europejska/

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy