Fundacja Koncept Europa 02.10.2012
Analiza UE.org
Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat
fot. sxc.hu

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Analiza UniaEuropejska.org”. Najnowsza publikacja autorstwa Piotra Kawali Analiza opisuje i porównuje szereg wskaźników ukazujących dobrobyt społeczny w badanym państwie. Autor wskazuje również na wady klasyfikowania poszczególnych państw za pomocą jednego wskaźnika.

>>> Analiza UniaEuropejska.org nr 4 (12) 2012: Piotr Kawala, Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat.

W pracy wykorzystano m. in. analizę porównawczą danych zebranych i opracowanych przez: Centralną Agencję Wywiadowczą, Freedom House, Heritage Foundation, Główny Urząd Statystyczny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a także Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Vision of Humanity. Poniżej prezentujemy fragmenty tekstu:

„W dzisiejszych czasach bardzo często w prasie, w telewizji, a nawet w pismach popularnonaukowych czy książkach padają oceny na temat rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów świata. Gdzie żyje się najlepiej? Który kraj najlepiej się rozwija? Jak duże są dysproporcje w podziale dochodów? Opiniotwórczy eksperci wydają łatwe sądy, a media za nimi, przedstawiają je jako fakt, a nie opinię. Co jednak jeśli ktoś się myli? No właśnie, wiąże się z tym duże ryzyko, że wszyscy wpadamy w pułapkę sloganów i modnych haseł, które wbrew swojemu naukowemu oddźwiękowi, nie analizują świata tak, jak należy, bądź przedstawiają tylko jedną spośród wielu perspektyw. Kłamstwo wielokrotnie powtarzane, może zacząć brzmieć prawdziwie, ale nigdy prawdą się nie stanie”.

„(…)A co z końcem kryzysu w Polsce? Najpierw mówiono, że nas kryzys nie dotknął. Potem, że świetnie sobie z nim radzimy, a ostatnio, że kryzys w Polsce już się skończył. Ale przecież, jeśli mierzymy obecność kryzysu w danym kraju za pomocą wzrostu gospodarczego, to tego w Polsce w ogóle nie powinno być. W żadnym z kwartałów, mierząc od początku 2008 roku, nie odnotowaliśmy recesji. Nie powinniśmy jednak spoglądać na kryzys tylko przez pryzmat wzrostu gospodarczego, bowiem jak można stwierdzić, że sytuacja jest już opanowana, skoro od początku 2009 roku systematycznie rośnie w Polsce bezrobocie. W I kwartale 2008 roku zarejestrowanych osób bezrobotnych było 10,9 proc., w I kwartale 2011 – 13,1 proc”.

 

Pełny tekst analizy znajdziesz tutaj:

Analiza UniaEuropejska.org nr 4 (12) 2012: Piotr Kawala, Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat.

 

Poprzednie Analizy:

Nr 3 (11) 2012: Łukasz Kolatorski, Reformy fiskalne Unii Europejskiej – odpowiedź na kryzys

Nr 2 (11) 2012: Dominika Pawelczyk – Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej – próba oceny szansy rozwoju sektora

Nr 1 (10) 2012: Szwajcaria w stosunkach z UE

Nr 8 (9) 2011: Teresa Matusiak – Lobbing. Piąta władza UE

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska –  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska – Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać