Wojciech Kaniuka 03.04.2015
Polityka
Marek Safjan ponownie sędzią TSUE
fot. hfhr.pl

Wraz z siedmioma innymi osobami, prof. Marek Safjan został mianowany na kolejną kadencję sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE. Decyzja ta została podjęta w środę przez przedstawicieli państw członkowskich UE. Zostali mianowani również trzej rzecznicy generalni.

Kadencja TSUE trwa 6 lat. Kolejna zacznie się 7 października br. i potrwa do 6 października 2021 r. Mianowano na nią sędziów z Polski, Luksemburga, Chorwacji, Finlandii, Estonii, Słowacji, Węgier i Danii. Stanowiska rzeczników generalnych przypadły Brytyjczykowi, Duńczykowi oraz Niemcowi.

W skład ETS wchodzi obecnie 28 sędziów i 9 rzeczników generalnych, a jego częściowa wymiana następuje co trzy lata. 14 sędziów i 4 rzeczników generalnych kończy swoją kadencję 6 października 2015 r. Częściowa wymiana przyczyniła się do ponownego mianowania w tym roku dwójki sędziów – z Belgii i Hiszpanii.

Marek Safjan jest profesorem prawa cywilnego, ma 66 lat. Jego pierwsza kadencja w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości zaczęła się w 2009 r. Safjan był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawski i na Uniwersytecie Europejskim we Florencji, w ramach prestiżowego Fernand Braudel Senior Fellowship. Będąc sędzią polskiego Trybunału Konstytucyjnego, objął w 1998 r. funkcję prezesa TK, którą pełnił przez 8 lat. Podczas swojej kadencji był również przewodniczącym Europejskiej Konferencji Sądów Konstytucyjnych.

Marek Safjan reprezentował też Polskę w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy. Profesor jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i książkowych z zakresu prawa cywilnego, medycznego, europejskiego i konstytucyjnego. Jest także członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce.

Źródło: tvpparlament.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać