Fundacja Koncept Europa 13.12.2011
Analiza UE.org
Lobbing – piąta władza UE
fot. europarl.europa.eu

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji autorka – Teresa Matusiak – zajmuje się temtyką lobbingu, nazywając go w tytule piątą władzą UE. W analizie zostaną przedstawione zarówno próby regulacji lobbingu, podejmowane przez w różne istytucje UE, jak i praktyczne przykłady działań lobbystycznych wybranych europejskich grup interesu. A jest o czym pisać, ponieważ Komisja Europejska szacuje, że przy Unii działa ich blisko 2,5 tys., z kolei liczba samych lobbystów może przekraczać nawet 20 tys. osób.

„Nie bez kozery, Bruksela nazywana jest „europejską stolicą lobbingu”, czy też „mekką lobbystów”. Unia Europejska – jako organizacja o charakterze wielonarodowym oraz o otwartym procesie tworzenia polityki, w którym wielką rolę odgrywają narodowe elity polityczno-administracyjne – jest świetnym bowiem obszarem dla rozwijania lobbingu.

Bruksela i Strasburg wpływają na kształt ponad 70 proc. ustaw narodowych państw członkowskich. Dystans między decydentami europejskimi a obywatelami, którzy często są adresatami tych decyzji, jest widoczny. Jednak wielość regulacji wspólnotowych, ich specyficzny i techniczny charakter, implikuje konieczność konsultowania się z zainteresowanymi grupami zawodowymi, społecznymi lub organizacjami pozarządowymi. Europejskie grupy interesu są – z powodu nieobecności partii politycznych na szczeblu wspólnotowym – głównym kanałem przekazywania potrzeb i roszczeń obywateli europejskich”.

Zachęcamy do lektury.

Analiza UniaEuropejska.org, nr 8 (9) 2011: Lobbing. Piąta władza UE

Poprzednie Analizy:

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska –  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska – Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać