Justyna Skrzeczyńska 09.01.2011
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Litwa przegrała z Paksasem w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
multimedia.echr.coe.int

Naruszenie prawa do wolnych wyborów, gwarantowanych w artykule 3 Protokołu Pierwszego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, to wyrok Trybunału Strasburskiego w sprawie, jaką były prezydent kraju Rolandas Paksas wytoczył przeciwko państwu litewskiemu.

Rolandas Paksas to pierwszy w najnowszej historii państw europejskich prezydent, wobec którego w 2004 r. wszczęto procedurę impeachmentu, która doprowadziła do usunięcia go z urzędu. Podstawą do postawienia go w stan oskarżenia stały się zarzuty naruszenia konstytucji oraz ustawy o obywatelstwie poprzez wydanie w trybie szczególnym dekretu nadającego litewskie obywatelstwo dla Jurija Borysa (rosyjskiego przedsiębiorcy i sponsora wyborów). Oskarżono go ponadto o ujawnianie tajemnicy państwowej na rzecz Rosji oraz o udział w nieprawidłowościach procesu prywatyzacyjnego.

Przyznawana zazwyczaj w takich sytuacjach rekompensata dla ofiary naruszenia praw Konwencji (w postaci odszkodowania) nie została w tym przypadku orzeczona. Sędziowie stwierdzili, iż sam wyrok obwiniający państwo litewskie jest wystarczającym zadośćuczynieniem.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją litewskiego prawa wyborczego, kandydatem w wyborach parlamentarnych nie może być osoba, wcześniej usunięta z pełnienia urzędu publicznego w drodze procedury impeachmentu. Paksas jest przekonany, iż zmiany w ordynacji wyborczej zostały wprowadzone celowo, aby uniemożliwić mu kandydowanie w wyborach.

Sędziowie strasburskiego Trybunału przyznali, iż naruszenie konstytucji przez prezydenta Paksasa było znaczące, jednakże stała i nieodwołalna niemożność kandydowania w krajowych wyborach parlamentarnych jest  karą nieproporcjonalną, a przez to naruszającą wolność wyborów.

W 2009 r. Paksas został euro-deputowanym Parlamentu Europejskiego, gdzie zasila grupę Europa Wolności i Demokracji, broniącej narodowej suwerenności i przeciwstawiającej się dalszej koncentracji władzy w Brukseli.

Źródło: www.bbc.co.uk

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać