Krzysztof Rojowski 21.09.2015
Analiza UE.org
Kryzys finansowy w Grecji
fot. freemages.com

Zapraszamy do lektury kolejnej Analizy UniaEuropejska.org. Krzysztof Rojowski w swoim opracowaniu zajął się  nie tylko obecną sytuacją gospodarczą Grecji, ale przede wszystkim skupił się na poszukaniu przyczyn jej klęski finansowej. W analizie  zwrócił uwagę także na działania, które rząd grecki musi podjąć w najbliższym czasie w celu zażegnania kryzysu.

>>> Analiza UniaEuropejska.org nr 1 (17) 2015: Krzysztof Rojowski, Kryzys ekonomiczny w Grecji

Poniżej prezentujemy fragment artykułu:

Da się zauważyć, że Grecja nie była w ogóle przygotowana do przyjęcia nowej waluty (…). Dług publiczny próbowano „zamiatać pod dywan”. Sporządzano specjalne umowy z bankami, które w zamian za określone korzyści niwelował zadłużenie, którego domagała się Unia. Można zaryzykować tezę, że już na samym początku „przygody” z euro Grecja dała podwaliny pod dzisiejszy kryzys ekonomiczny. 

 

Poprzednie analizy:

Nr 4 (16) 2013: Piotr Malec, Rola i znaczenie planu Wernera w procesie europejskiej integracji walutowej

Nr 3 (15) 2013: Łuklasz Kolatorski, Prawa człowieka w KBWE / OBWE – regulacje prawne

Nr 2 (14) 2013: Piotr Malec, Awantura o Francję

Nr 1 (13) 2013: Piotr Malec, Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej

Nr 4 (12) 2012: Piotr Kawala, Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat

Nr 3 (11) 2012: Łukasz Kolatorski, Reformy fiskalne Unii Europejskiej – odpowiedź na kryzys

Nr 2 (11) 2012: Dominika Pawelczyk – Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej – próba oceny szansy rozwoju sektora

Nr 1 (10) 2012: Szwajcaria w stosunkach z UE

Nr 8 (9) 2011: Teresa Matusiak – Lobbing. Piąta władza UE

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska –  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska – Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać