Damian Witoń 22.12.2010
Polityka
Komisja odrzuca projekt penalizacji negacji zbrodni komunistycznych
Viviane Reding , komisarz ds. sprawiedliwości, fot: ec.europa.eu

Komisja Europejska odrzuciła projekt wystosowany przez sześć państw Europy Wschodniej zakładający przeciwdziałanie negowaniu zbrodni komunistycznych.

Pod listem do unijnej komisarz ds. sprawiedliwości, Viviane Reading podpisała się Litwa, Czechy, Łotwa, Bułgaria, Węgry i Rumunia. Inicjatorem apelu był litewski minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis. Państwa postulowały, aby negowanie zbrodni komunistycznych było traktowane „według tych samych standardów”, co negowanie zbrodni nazistowskich. Karalne byłby publiczne zaprzeczenia, trywializowanie i banalizowanie, czy pochwała totalitarnych działań.

Komisja odpowiedziała, że nie posiada prawnych możliwości, aby zaproponować ten akt Parlamentowi i Radzie. Rzecznik prasowy Komisarz ds. sprawiedliwości powiedział, że KE sprawę traktuje „bardzo poważnie” i w przyszłości być może zostaną podjęte odpowiednie kroki.

Państwa Europy Wschodniej zwracają uwagę Komisji, że negowanie zbrodni komunistycznych jest przestępstwem, które przekracza granice poszczególnych państw członkowskich, co daje KE uprawnienia do podjęcia odpowiedniej inicjatywy. Przykładowo publikacja wydana w jednym z państw członkowskich jest dopuszczona do obrotu na obszarze całej UE. Dodatkowo, KE już obecnie silnie angażuje się w przeciwdziałanie ksenofobii, rasizmowi i nietolerancji.

 

Źródło: guardian.co.uk

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać