Opublikowano: 13.07.2016
Optymizm wielu był budowany w oparciu o przekonanie, że dokonujący wyboru są świadomi wagi ich decyzji i ostatecznie zdecydują o pozostaniu w Unii. Nawet sami a...
 • Opublikowano: 24.05.2016
  Istotne dla powstrzymania kolejnych wyburzeń byłoby częste i regularne sprzeciwiania się praktykom Izraela, który narusza mienie ufundowane przez...
 • Opublikowano: 06.05.2016
  Decyzja dotycząca odrębnego znakowania produktów z osiedli izraelskich jest krytykowana z obydwu stron. Jednak wydaje się być oczywiste, że takie...
 • Opublikowano: 18.04.2016
  69 lat temu powstał zalążek instytucjonalnej  jedności Europy. 25 marca 1957 r. Francja, Niemcy Zachodnie, Luksemburg, Belgia, Holandia i Włochy ...
 • Opublikowano: 17.03.2016
  Zarówno obywatele Republiki Irlandii, jak i mieszkańcy należącej do Zjednoczonego Królestwa Irlandii Północnej (z których wielu legitymuje się pa...
 • Opublikowano: 17.03.2016
  W debacie o możliwych rozwiązaniach, sprawa uchodźców gubi się gdzieś w meandrach polityki. Poszczególne państwa dążą do załatwienia własnych int...
 • Opublikowano: 03.03.2016
  Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wcale nie jest przesądzone. Jeśli jednak Brytyjczycy podejmą decyzję o opuszczeniu UE, rozpoczn...
 • Opublikowano: 11.02.2016
  Porozumienie wynegocjowane wstępnie przez Donalda Tuska i Davida Camerona w sprawie zmian w funkcjonowaniu UE jest oczywiście kompromisem, ale te...
 • Opublikowano: 08.02.2016
  Likwidacja strefy Schengen jest dzisiaj mało prawdopodobna, jednak dynamika zdarzeń, a zwłaszcza gwałtowny zwrot stosunku Europejczyków do przyby...
 • Opublikowano: 27.01.2016
  Ewentualne zaostrzenie się sporu wokół przestrzegania reguł państwa prawa w Polsce z dużą dozą prawdopodobieństwa ograniczy możliwość wywierania ...
 • Opublikowano: 21.01.2016
  Debata na temat praworządności i wolności mediów w Polsce pozwoliła na zderzenie dwóch frontów. Mimo iż frakcje, które były przychylne polskiemu ...
 • Opublikowano: 12.01.2016
  Czarnogóra to jedno z najmłodszych państw Europy. Od 2006 roku po oderwaniu się, w wyniku referendum, od Serbii stopniowo i regularnie buduje swo...
 • Opublikowano: 07.01.2016
  W kwestii kryzysu migracyjnego można zauważyć znaczną rozbieżność poglądów prezentowanych przez chadeckie rządy. Porównując niektóre przykłady, n...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać