Judyta Szóstakowska 27.07.2016
Polityka
KE przyjęła zalecenie w sprawie praworządności w Polsce
ec.europa.eu

Bruksela wezwała w środę polski rząd do jak najszybszego podjęcia działań w celu zaradzenia systemowemu zagrożeniu praworządności. Zdaniem KE przyjęta 22 lipca ustawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego nie rozwiązuje istotnych problemów.

„Pomimo tego, że z władzami polskimi prowadzono dialog od początku roku, zdaniem Komisji główne kwestie zagrażające praworządności w Polsce nie zostały rozwiązane. Kierujemy zatem do władz polskich konkretne zalecenia, których zastosowanie pozwoli rozwiać nasze wątpliwości i sprawi, że Trybunał Konstytucyjny będzie mógł wykonywać swoje zadania w zakresie skutecznej kontroli zgodności aktów prawnych z Konstytucją”  ­– powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans prezentując pakiet zaleceń dla Polski.

Wiceprzewodniczący zaznaczył, że praworządność jest jednym z filarów UE. Dla każdego obywatela ważne jest to, aby był przekonany, że prawo będzie broniło jego interesów.

W związku z tym KE zaleciła Polsce m.in.:

  • przestrzeganie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 r. oraz ich pełne wykonanie; Zgodnie z tymi wyrokami stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma objąć trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem przez poprzedniego ustawodawcę w październiku 2015 r., a nie trzech sędziów wybranych przez nowego ustawodawcę bez ważnej podstawy prawnej;
  • ogłoszenie i pełne wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. i jego późniejszych wyroków oraz zagwarantowanie automatycznego ogłaszania przyszłych wyroków niezależnie od decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej;
  • zagwarantowanie zgodności wszelkich nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, w tym z wyrokami z dnia 3 i 9 grudnia 2015 r. i 9 marca 2016 r. oraz pełnego uwzględnienia w tych nowelizacjach opinii Komisji Weneckiej; zagwarantowanie, aby skuteczność Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta Konstytucji nie była podważana przez nowe wymogi – czy przez pojedyncze wymogi czy też przez łączne skutki tych wymogów;
  • zagwarantowanie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł dokonać kontroli zgodności z Konstytucją przyjętej w dniu 22 lipca 2016 r. nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przed jej wejściem w życie; opublikowanie i pełne wykonanie wyroku Trybunału w tej sprawie.

UE wszczęła tym samym drugi etap procedury w sprawie ochrony praworządności. Polska ma teraz trzy miesiące na poinformowanie KE o rozwiązaniu wskazanych problemów. Jeśli nie wdroży unijnych zaleceń, Bruksela może przejść do kolejnego etapu procedury, tzn. wystąpić do Rady Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie poważnego zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. Ostatecznie KE może uruchomić procedurę z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z nim, na państwo naruszające zasady państwa prawa, mogą być nałożone sankcje. By do tego doszło, muszą zgodzić się na to wszystkie państwa członkowskie.

Zalecenie Komisji Europejskiej

Źródło: ec.europa.eu, tvn24.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “KE przyjęła zalecenie w sprawie praworządności w Polsce

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać