Katarzyna Borowska 07.08.2016
Społeczeństwo i kultura
KE przeciwko dyskryminacji osób LGBTI
fot. flickr.com

Komisja Europejska przystąpiła do realizacji kampanii na rzecz osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych. Jest to część unijnego planu, którego głównym założeniem jest zwalczanie dyskryminacji oraz zwiększenie równości na rzecz osób LGBTI.

Kampania pod hasłem „Wszyscy mamy te same marzenia” ma być prowadzona przede wszystkim w mediach społecznościowych przy użyciu materiałów audiowizualnych oraz postów. Główny cel jaki przyświeca temu przedsięwzięciu to zwiększenie świadomości i społecznej akceptacji dla społeczności LGBTI, a tym samym zwalczanie dyskryminacji i promowanie zasady równości. Sami autorzy kampanii podkreślają, że skupiać się będzie ona na „rzeczach, które nie dzielą nas, lecz jednoczą, i że nadzieje i marzenia są uniwersalne dla wszystkich”.

Parada równości Europride

W sobotę komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równości płci Vera Jourova uczestniczyła będzie w paradzie równości Europride, która odbędyła się w Amsterdamie. Podczas wydarzenia unijna komisarz spotkała się ze specjalnym wysłannikiem USA ds. praw osób LGBTI Randym Berrym. Rozmowy między dwojgiem przedstawicieli skupiały się na prawach i walce z dyskryminacją osób LGBTI oraz na skutkach zamachu, do którego niedawno doszło w klubie gejowskim w Orlando na Florydzie.

Dyrektywa o równym traktowaniu

W grudniu 2015 roku KE zaproponowała plan działań na rzecz równości osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych na lata 2016-2019. Wśród kluczowych celów znalazły się: poprawa praw i zapewnienie ochrony prawnej tych osób i ich rodzin w głównych dziedzinach kompetencji UE, wspieranie różnorodności, zwiększanie świadomości i zwalczanie dyskryminacji.

Poza tym, Komisja zapowiedziała także wprowadzenie dyrektywy o równym traktowaniu, która zakazywać będzie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dziedzinie oświaty, ochrony socjalnej oraz dostępu do dóbr i usług.

Statystyki

Badania przeprowadzone przez Eurobarometr w 2015 r. pokazały, że dla niemal 60 proc. Europejczyków dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową jest powszechnym zjawiskiem. Co więcej, 71 proc. respondentów opowiedziało się za równymi prawami dla społeczności LGBTI.

Natomiast z badań przeprowadzonych w 2014 r. przez Agencję Praw Podstawowych UE wynika, że 63% osób LGBTI ukrywa swoją orientację seksualną, a jedna osoba na trzy stała się obiektem ataku lub gróźb ze względu na swoją seksualność. Opublikowane wyniki wskazują także, że  42 proc. respondentów było nękanych w miejscu pracy, a 47 proc.  doświadczyło dyskryminacji w ciągu roku poprzedzającego badanie.

Źródło: rp.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać