Anna Dzieniszewska 16.05.2016
Archiwa portalu, Polityka
KE dostanie wotum nieufności?
fot. flickr.com

W miniony czwartek wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki oznajmił, że szef PE otrzymał wniosek o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej z powodu braku publikacji naukowych kryteriów dla związków endokrynnie czynnych.

Pomysłodawcą wniosku było włoski eurodeputowany Piernicola Pedicini wywodzący się eurosceptycznej frakcji Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. Jego wniosek dostał wystarczającą liczbę głosów, czyli co najmniej jednej dziesiątej spośród 751 członków Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w tej kwestii zaplanowane jest podczas czerwcowej sesji PE. Według unijnego traktatu, jeżeli wniosek o wotum nieufności wobec KE dostanie poparcie większości dwóch trzecich europosłów, którzy biorą udział w głosowaniu, jak i stanowią jednocześnie większość wszystkich członków PE, Komisja ma obowiązek ustąpić.

Według wnioskodawców, KE nie spełniła obowiązku publikacji naukowych kryteriów, które pozwoliłyby wyszczególnić związki endokrynnie czynne (EDC). Chodzi substancje zaburzające odpowiednie funkcjonowanie układu hormonalnego człowieka. Stosuje się je w przemyśle, przeważnie jako składowe opakowań produktów żywnościowych, plastików, kapsułek leków, jak również w kosmetykach.

Komisja Europejska w 2013 roku miała przyjąć regulacje w kwestii EDC, żeby ograniczyć ryzyko  narażenia na szkodliwe działanie tych związków. Jednak z tego zadania się nie wywiązała, i w grudniu 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że skoro KE nie opublikowała kryteriów, naruszyła unijne prawo.

Do dzisiaj nie udało się stworzyć spójnej polityki Unii Europejskiej w kwestii szkodliwych związków. Nie ma wyraźnej definicji, jak i wyróżnienia, które faktycznie kwalifikują się jako związki endokrynnie czynne, a także które powinny podlegać unijnemu prawu.

Źródło: wnp.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać