Materiał PR 22.12.2016
Polecamy
Kantor internetowy – dlaczego warto?

Dlaczego walutę warto wymieniać w kantorze internetowym? Podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej są swobody – przepływu osób, usług, towarów i kapitału. Członkostwo w UE pozwoliło tysiącom Polaków na wyjazd za granicę oraz podjęcie pracy w innym europejskim kraju. Co ważne – na takich samych zasadach, na jakich pracują obywatele danego państwa. Przez to też coraz większa grupa Polaków zarabia w obcych walutach – warto więc wiedzieć, jak korzystnie wymieniać je na złotówki.

Kantor internetowy = korzystny kurs

Kurs waluty, czyli jej cena wyrażona w innej walucie, jest różny w zależności od miejsca, w którym zamierzamy dokonać transakcji – inne kursy proponują banki, inne kantory tradycyjne, a jeszcze inne – kantory internetowe. Z czego wynika ta odmienność? Z faktu, że wszystkie te instytucje zarabiają na spreadzie, czyli różnicy między kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna waluty.

Marża narzucona przez te podmioty zależy przede wszystkim od charakteru ich funkcjonowania – dla przykładu banki, licząc na stałą klientelę związaną kredytami walutowymi, posługują się wysokim spreadem, mając świadomość, że część klientów będzie korzystać wyłącznie z ich usług. Z kolei kantory tradycyjne mają ograniczoną możliwość docierania do klientów (skorzystają z nich jedynie ci, którzy znajdują się w okolicy), muszą także ponosić wysokie koszty administracyjne, związane chociażby z koniecznością utrzymania lokalu. Czynniki te wpływają na wysoki spread, a w efekcie – wyższy kurs walutowy.

Inaczej jest z kantorami internetowymi. Na przykład kantor Fritz Exchange, mający praktycznie nieograniczony dostęp do klientów z całego kraju, posługuje się niższym spreadem, a przez to może zaproponować dużo korzystniejszy kurs wymiany. Korzyści będą szczególnie widoczne przy dokonywaniu regularnych transakcji oraz wymiany większych kwot. Zyskają także firmy, dla których przygotowana jest oferta dedykowana, umożliwiająca m.in. negocjacje kursów poszczególnych transakcji.

Wymiana online = wygoda

Korzystniejsze warunki wymiany waluty, które proponują kantory internetowe, rozpatrywać warto nie tylko w kontekście finansowym. Te warunki oznaczają również wygodę dokonywania transakcji. Dla przykładu kantor internetowy Fritz Exchange działa poprzez platformę, na której użytkownicy sami dokonują transakcji. W dodatku – tam, gdzie tego potrzebują. Nie ma potrzeby opuszczania domu czy wychodzenia z firmowego biura, wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu. Co więcej? Wymiany walut można dokonywać też wtedy, kiedy tego potrzebujemy – platforma działa przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu.

Transakcje dokonywane są natychmiast po złożeniu dyspozycji, a 90% z nich realizowanych jest w zaledwie 15 minut – bez dodatkowych opłat i prowizji.

Fritz Exchange = kompetencje

Kompetencje – to podstawa, na którą stawia kantor Fritz Exchange. Firmy obsługują trzy grupy ekspertów. Pierwszą są traderzy (dealerzy walutowi), odpowiedzialni za przygotowywanie merytorycznych i aktualnych informacji o sytuacji rynkowej. Druga grupa to specjaliści z biura obsługi klienta, zajmujący się doradztwem w zakresie użytkowania serwisu. Trzecią grupą są doradcy ds. rynków finansowych, z którymi przedstawiciele firm negocjować mogą wysokości spreadu dla swoich transakcji.

Fritz Exchange jest liderem na rynku wymiany walut online. Trudno się dziwić, skoro właściciel marki (Fritz Group) to firma z więcej niż dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku finansowym oraz wieloma osiągnięciami w dziedzinie innowacji – proponuje również takie usługi, jak wymianę walut w kantorze automatycznym, działającym jak bankomat.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać