Katarzyna Biniek 02.12.2011
Społeczeństwo i kultura
José Manuel Barroso doktorem honorowym Politechniki Wrocławskiej
fot. ec.europa.eu

Europa jak nigdy wcześniej, musi pozostać otwarta i zjednoczona. Jakiekolwiek podziały będą oznaczać katastrofę dla UE – powiedział przewodniczący KE José Manuel Barroso podczas ceremonii przyznania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.

Przewodniczący KE został uhonorowany za dbałość o rozwój nauki, szczególnie w nowych krajach Unii. „Barroso przybliżył UE obywatelom, czytelniej wyjaśnił jej sens i metody funkcjonowania oraz podjął intensywne działania na rzecz zapewnienia nowym członkom UE ich pełnego i równoprawnego włączenia się do Unii” – powiedział rektor uczelni prof. Tadeusz Więckowski.

Rektor w wygłoszonej laudacji wspomniał o zaangażowaniu Barroso w uchwalanie korzystnego dla Polski budżetu UE na lata 2007- 2013. Dzięki funduszom unijnym polskie uczelnie wyższe zyskały dodatkowe źródło dofinansowania badań naukowych. Jednocześnie podkreślił, że Barroso to wielki mąż stanu, która łączy dwa światy nauki i polityki swoim życiorysem oraz swoją działalnością.

Szef KE w swoim przemówieniu podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za skuteczną polską prezydencję. „Wasz kraj z sukcesem przewodniczył prezydencji i ten sukces nie jest żadną niespodzianką. Premier Tusk umieścił Polskę w sercu Europy i chciałbym podziękować jemu, polskiemu rządowi i Polsce za to przewodnictwo i za silne europejskie więzi” – stwierdził.

Przewodniczący KE mówił również o wyzwaniach, które stoją przed Europą w dobie kryzysu strefy euro. „Musimy znaleźć w sobie siłę, żeby ten kryzys rozwiązać, żeby Europa ponownie stała się centrum zaufania. Musimy podołać wyzwaniom, które postawione zostały przed naszym pokoleniem, abyśmy sprostali marzeniom naszych ojców. To walka o wartości europejskie, o wartości, których nie chcemy i nie możemy stracić. Przez ostatnie dekady byliśmy zjednoczeni i udawało nam się przetrwać wszystkie kryzysy. (…) Jakiekolwiek podziały będą oznaczały straty nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń” – oznajmił.

Wspomniał również o potrzebie zachowania solidarności wśród krajów UE. „Jedne kraje nie mogą pozwolić na utonięcie w problemach innym państwom, ale ratowanie innych krajów nie może być szkodliwe dla innych”.

Na pamiątkę uroczystości Barroso otrzymał grafikę przedstawiają XV-wieczny szkic Wrocławia. W ceremonii wzięło udział kilkunastu rektorów oraz prorektorów polskich uczelni, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych oraz duchowieństwa.

 

Źródło: pap.pl, europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać