Gabriela Będkowska 25.09.2015
Biografie
Jean-Claude Juncker
fot. consilium.europa.eu

Wielokrotny premier Luksemburga, były przewodniczący Eurogrupy, a od 2014 roku – szef Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zasłynął w Unii Europejskiej swoją pracowitością, umiejętnością wypracowania kompromisów oraz dużym poczuciem humoru.

Jean-Claude Juncker przyszedł na świat 9 grudnia 1954 roku w położonej w zachodniej części Luksemburga miejscowości Redange-sur-Attert. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził jednak w mieście Belvaux, leżącym na południu kraju. Miejscowość była wówczas bastionem partii komunistycznych i socjalistycznych, mieszkało w niej wielu imigrantów z Portugalii i Włoch, co silnie wpłynęło na dojrzewającego Junckera. Jego wrażliwość na sprawy pracowników ukształtowała także aktywność ojca w związkach zawodowych. W 1979 roku Juncker uzyskał tytuł magistra prawa, choć – jak sam przyznawał – studiował tę dziedzinę „bez entuzjazmu”.

Kariera polityczna

Od 1974 roku był członkiem luksemburskiej partii CSV (Partia Chrześcijańsko-Społeczna). Swoim talentem do przemawiania i zdolnościami logicznego myślenia, przyciągnął uwagę kierownictwa partii. W 1979 roku został mianowany na sekretarza partii, co rozpoczęło jego polityczną karierę. Już trzy lata później został sekretarzem stanu ds. pracy i bezpieczeństwa socjalnego. W 1984 roku objął urząd ministra pracy i pełnił tę funkcję przez pięć kolejnych lat, po których dodatkowo został także ministrem finansów.  W 1995 roku objął tekę premiera Luksemburga i sprawował urząd nieprzerwanie aż do 2013 roku, okresowo łącząc go także z funkcją ministra finansów, pracy i zatrudnienia oraz skarbu.

W okresie sprawowania urzędu, pozwolił się poznać jako prawdziwy orędownik głębokiej integracji europejskiej. W 1991 roku był jednym z autorów Traktatu z Maastricht, zwłaszcza części poświęconych unii monetarnej i ekonomicznej. W maju 1991 roku zaproponował Wielkiej Brytanii opcję „opt out”, dzięki czemu negocjacje w sprawie EMU nie zostały zerwane. Ponadto Juncker pełnił funkcję przewodniczącego Eurogrupy w latach 2004- 2013. Odegrał kluczową rolę w negocjacjach w sprawie pakietu pomocowego dla bankrutujących gospodarek Grecji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Cypru.

Szef Komisji Europejskiej

W swojej długiej karierze politycznej nie udało mu się jednak uniknąć skandalu. W 2013 roku został zmuszony do dymisji po aferze podsłuchowej w Luksemburgu. Następnie jego wybór na szefa Komisji Europejskiej wzbudził falę kontrowersji, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Juncker zasłynął także swoim specyficznym poczuciem humoru i ostrym językiem. Dziennikarzom przyznał się do organizowania sekretnych narad polityków w ramach Eurogrupy, a za „naiwność” uznał przekonanie, że wszystkie spotkania na szczycie ogłaszane są w mediach. Zasłynął także ze swoich żarliwych działań mediacyjnych między Grecją a wierzycielami kraju i szczególnie zażartym sporem z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Odznaczenia

Wśród współpracowników jest uznawany za tytana pracy, a publicyści dziennika „The Sun” nazwali go „najniebezpieczniejszym człowiekiem w Europie”. Podobno każdy dzień zaczyna od kieliszka koniaku i nałogowo pali papierosy. W życiu prywatnym żonaty z Christiane Frising i zadeklarowany katolik. Doktor honoris causa wielu europejskich uniwersytetów, laureat francuskich i rumuńskich odznaczeń państwowych. Rumuni uhonorowali go swoim najważniejszych orderem, w zamian za jego gorące poparcie dla ich akcesji do NATO i Unii. W 2004 roku otrzymał także Order Odrodzenia Polski.

Kiedy przyznał dziennikarzom, że zatajał przed nimi spotkania przedstawicieli Eurogrupy, powiedział: „Mogę być uznawany za niewystarczająco demokratycznego, ale chcę uchodzić za poważnego”.

 

Źródła:

  1. http://natemat.pl/107903,jean-claude-juncker-czyli-koniak-na-sniadanie-i-poglebiona-integracja-co-wiemy-o-nowym-szefie-komisji-europejskiej [dostęp dnia 22.09.2015]
  2. http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/cv_juncker_0.pdf [dostęp dnia 22.09.2015]
  3. http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en [dostęp dnia 22.09.2015]
  4. http://www.eu2005.lu/en/presidence/membres/juncker/ [dostęp dnia 22.09.2015]
  5. https://euobserver.com/eu-elections/124789 [dostęp dnia 22.09.2015]
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker [dostęp dnia 22.09.2015]

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Najnowsze w kategorii Biografie
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać