K
Izabela Dziurlikowska
13.08.2015
Jan Zielonka: Koniec Unii Europejskiej

.

Czy Unia Europejska w obecnym kształcie może się skończyć? Jan Zielonka przekonuje, że może. Co więcej, wskazuje ciekawe alternatywy dla dzisiejszych, często skostniałych, rozwiązań.

„Unia Europejska jest prawdopodobnie skazana na zagładę” – pisze już w prologu Jan Zielonka, wskazując, że stała się ona z czasem symbolem konfliktów i surowych oszczędności, a nade wszystko, że nie poradziła sobie z globalnym kryzysem finansowym i powstałym wokół niego zamieszaniem. W europejskim społeczeństwie narasta nieufność wobec UE i dezintegracja.

Autor podkreśla, że UE znalazła się w głębokim kryzysie, nie tylko ekonomicznym, ale też politycznym i instytucjonalnym. Jego zdaniem równie ważny, co czynniki ekonomiczne i polityczne jest kryzys spójności, przejawiający się chociażby różnorodną sytuacją ekonomiczną państw i różnym wpływem poszczególnych krajów na sytuację całej Unii. Profesor Zielonka przekonuje – w kontekście unijnych dłużników i wierzycieli – że „widać też, wyraźniej niż kiedykolwiek, że w UE są ci, którzy politykę tworzą i ci, którzy muszą się do niej stosować”. Jako przykład innego rozwarstwienia podaje podział na strefę euro i kraje poza nią, mające ograniczony wpływ na politykę i zasady, jakim podlegają.

W swojej książce Jan Zielonka punktuje niezdolność Unii do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i słabość jej sztywnych struktur. Czy można więc naprawić obecną Unię? Zdaniem Jana Zielonki – raczej nie. W jego opinii ani wizja Stanów Zjednoczonych Europy z rosnącą unifikacją polityczną i gospodarczą, ani model „Federalnej Republiki Europy” pod przewodnictwem Niemiec nie jest możliwy w realizacji, a Unia Europejska w obecnym kształcie zmierza do schyłku.

Co ciekawe, Zielonka przekonuje, że upadek obecnej Unii nie musi być negatywny w skutkach i prowadzić do dezintegracji. Ocenia, że „osłabienie UE i jej państw członkowskich wzmocni inne podmioty polityczne, takie jak wielkie miasta, regiony i organizacje pozarządowe (NGO)”. Granice będą się zacierać, a jurysdykcje administracyjne nakładać. Postępować będzie integracja funkcjonalna, nie terytorialna „bez aspiracji do stworzenia paneuropejskiego rządu”.

Książkę „Koniec Unii Europejskiej” na pewno warto przeczytać, szczególnie w czasach, gdy Unią Europejską targają kolejne kryzysy, a porozumienie między państwami niekiedy graniczy z cudem. Zawarto w niej nie tylko opis i analizę obecnych problemów i ich przyczyn, ale też interesującą wizję alternatywy dla obecnej integracji europejskiej, zakładającą bardziej harmonijne współdziałanie części Europy z zachowaniem jej różnorodności i pluralizmu.

 

Jan Zielonka – polski prawnik i politolog. Obecnie jest profesorem studiów europejskich Uniwersytetu Oksfordzkiego (St Antony’s College). Jego szerokie zainteresowania naukowe obejmują studia systemów politycznych i medialnych oraz problemy integracji europejskiej.

 

Jan Zielonka „Koniec Unii Europejskiej”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014, liczba stron 115.

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy