FKE 19.11.2015
Pozostałe
Jak zainwestować oszczędności przy obecnej sytuacji na rynkach finansowych?

Materiał PR.

Rynki finansowe w ostatnim czasie nie dają zarobić osobom chcącym aktywnie inwestować oszczędności. Oprocentowanie depozytów osiąga coraz niższe poziomy. Sytuacja na giełdach nie zachęca do inwestowania w akcje, a z funduszy inwestycyjnych odpływa kapitał. Czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach?

Od ponad roku w polskiej gospodarce obserwujemy spadek cen dóbr i usług – czyli deflację. Z tego względu, stopy procentowe zostały obniżone przez RPP do rekordowo niskich poziomów. To z kolei odbiło się na wysokości oprocentowania depozytów i zmniejszyło zyski z lokat bankowych. Lokaty w naszym kraju zawsze cieszyły się popularnością. 55% wszystkich oszczędności Polaków jest ulokowanych w banku. Ten sposób oszczędzania kojarzy się z bezpieczeństwem i niskim ryzykiem osiągania wymiernego zysku. Z tego powodu, w słabo wyedukowanym ekonomicznie społeczeństwie polskim, lokaty bankowej są najchętniej wybieraną opcją oszczędzania.

Wzrost zysków z lokat może nastąpić, w sytuacji podniesienia stóp procentowych. Jednak według specjalistów, przez najbliższy rok nie należy się spodziewać zmian w wysokości stóp procentowych – głównie ze względu na utrzymującą się deflację oraz zbliżającą się wymianę składu RPP. Pomimo niskich stóp, lokaty w ujęciu realny dają całkiem nieźle zarobić. Nominalne oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych waha się w granicach 3-4% – wyższe oprocentowanie mogą zapewnić oferty promocyjne. Porównując poprzednie lata, zyski z lokat w wartościach realnych (uwzględniając zmianę cen dóbr i usług) były jednymi z wyższych w przeciągu ostatniego roku. Aktualne oprocentowanie rachunków bankowych porównasz sprawdzając ten ranking lokat.

Inne możliwości inwestowania oszczędności nie przynoszą wiele większych zysków. Dwuletnie obligacje skarbowe ze stałym oprocentowaniem dają zarobić 2% w skali roku. Obligacje o dłuższych terminach wykupu posiadają zmienne oprocentowanie, które zależy od poziomu inflacji. W przypadku obligacji na 10 lat, w pierwszym roku posiadacze mogą liczyć na 2,5%.

Rynek akcji również nie dawał w ostatnim czasie zarobić. Notowaniom akcji ciążyły takie kwestie jak kryzys grecki, krach na rynku akcji w Chinach i spodziewane podwyżki stóp procentowych w USA. Również notowaniom akcji nie sprzyjał kalendarz wyborczy. Obietnice polityków ciążyły m.in. akcjom spółek energetycznych oraz bankom. Wszystko to wpłynęło m.in. na słabe wyniki funduszy inwestycyjnych, które w wielu przypadkach zanotowały starty za trzy kwartały 2015 roku.

W najbliższych miesiącach, sytuacja nie powinna się diametralnie zmienić. Oprocentowanie depozytów bankowych powinno pozostać stabilne. Nieco może poprawić się sytuacja na parkietach giełdowych, gdyż końcówka roku sprzyja tzw. rajdowi św. Mikołaja. Oprocentowanie obligacji skarbowych może wzrosnąć, na co może mieć wpływ luźniejsza polityka fiskalna po wyborach parlamentarnych.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać