K
Tomasz Zubko
29.04.2015
Jagoda Smagłowska: Struktura i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

.

Książka zatytułowana „Struktura i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych” to jedna z nielicznych publikacji, która kompleksowo omawia temat unijnej dyplomacji.  Pozwala przy tym czytelnikowi odpowiedzieć na pytanie: czy jest szansa, by Europa w sprawach polityki zagranicznej mogła mówić jednym głosem

Europa od wieków stanowiła inspirację dla powstających w odległych zakątkach świata cywilizacji. Kraje europejskie starały się, by ich wpływ na globalną politykę był jak największy oraz by europejskie idee i wartości zakorzeniały się w innych krajach.

Dziś, kiedy wzrasta potęga Chin, Brazylii czy Indii, głos małych europejskich krajów zdaje się być coraz słabiej słyszalny. Co prawda, integrująca się Europa zdołała wypracować wspólne metody działania na arenie międzynarodowej, chociażby w sprawach handlu czy ochrony środowiska, to jednak wciąż w sprawach polityki zagranicznej zbyt rzadko potrafi zająć jednolite stanowisko. Próbą urzeczywistnienia celu, jakim jest reprezentowanie na zewnątrz interesów i stanowisk Unii Europejskiej jako całości, stało się powołanie do życia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. O tym, czy możliwe jest, by UE przemówiła kiedyś jednym głosem w sprawach polityki zagranicznej oraz o podejmowanych w tym celu krokach Jagoda Smagłowska pisze w monografii powstałej z pasji do badania unijnej dyplomacji.

Jagoda Smagłowska w pracy pod tytułem „Struktura i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych” opisuje powołaną na mocy Traktatu Lizbońskiego instytucję unijnej dyplomacji, ukazując czytelnikowi jej genezę, burzliwe prace nad jej powołaniem oraz działania, które ESDZ zdążyła już podjąć.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy