Barbara Buryło 22.02.2015
Czy wiesz, że...
Inwestycje w kulturę szansą na przezwyciężenie kryzysu?
fot. sxc.hu

Kultura to europejska potęga- wynika z najnowszych danych. W sektorze tym jest zatrudnionych 7 mln Europejczyków, a jego udział w unijnym PKB to ponad 4 proc.

Firma doradcza EY przygotowała na zlecenie The European Grouping of Societes of Authors and Composers (GESAC) raport pt. “Kultura jako źródło wzrostu gospodarczego w UE. Analiza rynków kreatywnych”. Według najnowszych danych kultura i sztuka jako jedyne oparły się kryzysowi gospodarczemu w latach 2008-2012. W tym okresie miejsca pracy zanikały w tempie 0,7 proc. rocznie (jeśli chodzi o gospodarkę ogółem), podczas gdy w sektorze kulturalnym i kreatywnym miejsc pracy przybywało w tempie 0,7 proc. w ciągu roku. W 2012 r. w sektorze kultury pracowało ponad pięć razy więcej Europejczyków niż zatrudniała branża telekomunikacyjna i prawie tyle samo osób ile w sektorze usług gastronomicznych. Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia to branża kultury opiera się przeważnie na lokalnej sile roboczej. W sektorze kultury i sektorach pokrewnych zatrudnionych jest 7 mln Europejczyków. Udział kultury i sektora kreatywnego w gospodarce całej UE to 4,2 PKB. Eksperci zauważają, że sektory te są otwarte na nowe technologie w czym upatrują szanse na ich dalszy rozwój.

Źródło: forbes.pl

Czytaj także: …najszybciej bezrobocie spada na Węgrzech?

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać