Opublikowano: 14.09.2014
Procedury wyborcze do unijnych instytucji Procedury wyborcze to szereg przepisów i uwarunkowań prawnych regulujących proces wybierania przedstawicieli do kon...
 • Opublikowano: 16.04.2014
  Jednym z obszarów działalności Parlamentu Europejskiego jest ochrona praw człowieka, wolności i demokracji. Instytucja podejmuje szereg inicjatyw...
 • Opublikowano: 28.03.2014
  Nie każdy wie, że Unia Europejska posiada przedstawicielstwa przy siedzibach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Nairobi. Funkc...
 • Opublikowano: 10.03.2014
  25 marca 1957 roku sześć państw Francja, Niemcy, Włochy oraz kraje Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg) postanowiło utworzyć Europejską Wspól...
 • Opublikowano: 24.03.2013
  Europol (ang. European Police Office) - Europejski Urząd Policji- agencja UE, której zadaniem jest poprawa skuteczności i współpracy właściwych...
 • Opublikowano: 29.11.2012
  Europejska Sieć Sądowa (ang. European Judical Network, EJN) to zorganizowany mechanizm  współpracy wymiarów sprawiedliwości pomiędzy państwami Un...
 • Opublikowano: 13.09.2012
  Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS, European Coal and Steel Community) była międzynarodowym ugrupowaniem o charakterze integracyjnym, utwo...
 • Opublikowano: 25.08.2012
  Unia Zachodnioeuropejska powstała na mocy Układów Paryskich z dnia 23 października 1954 roku, które weszły w życie 5 maja 1955 r. Początkowo była...
 • Opublikowano: 21.08.2012
  Europejski Inspektor Ochrony Danych (ang. European Data Protection Supervisor, fr. Contrôleur européen de la protection des données) to niezależn...
 • Opublikowano: 17.08.2012
  Europejski Urząd ds. Współpracy Sądowej (ang. European Union’s Judical Cooperation Unit, Eurojust) to wyspecjalizowana instytucja UE, która reali...
 • Opublikowano: 06.08.2012
  Eksperci narodowi to przedstawiciele krajów członkowskich w instytucjach unijnych. Każde państwo ma możliwość delegowania ekspertów narodowych do...
 • Opublikowano: 21.07.2012
  Zespół międzypartyjny (ang.  Intergroup) to nieformalne forum wymiany poglądów, opinii i dyskusji posłów do Parlamentu Europejskiego, którego dzi...
 • Opublikowano: 15.03.2012
  Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (z francuskiego Office de Lutte Anti - Fraude, OLAF) – agencja Unii Europejskiej powołana 28 ...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać