Damian Witoń 13.02.2011
Czy wiesz, że...
…implementacja różni się od transpozycji?
fot.: flickr.com

W języku polskim bardzo często mylnie zamiennie używa się wyrazów, których znaczenie jest czasem bardzo różne. Często też pojawiają się błędy merytoryczne. Ostatnio pisaliśmy o tym w kontekście zamiennego użycia słów „Unia” i  „Wspólnota” (…więcej).

Kolejnymi wyrazami, których pierwotne znaczenie jest inne, a które to często używane są jako synonimy są: „implementacja” i „transpozycja”. Znaczenie tych słów jest podobne, jednak zamienne ich używanie jest niezasadne.

Implementacja (ang. implementation ‚wdrożenie’, ‚wdrażanie’, fr. implementation) – definiowana jest jako skuteczne wprowadzanie, wykonanie aktu prawnego (w przypadku unijnego systemu prawnego najczęściej chodzi o dyrektywę). Rozumiana jako proces obrazujący całe otoczenie temu służące. Implementacja obejmuje oprócz ustanowienia norm prawnych podjęcie działań formalnych i praktycznych (powołanie odpowiednich instytucji i organów, które to skutecznie będą mogły egzekwować dane prawo, przyznanie im budżetu, zapewnienie wsparcia sądom krajowym, odpowiednie szkolenia pracowników administracji itp.). Państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach implementacji unijnego aktu prawnego, mają obowiązek w wyznaczonym terminie uchwalić krajowe akty normatywne mające wiążący charakter.

Transpozycja (łac. transpositio ‚przestawienie’, transponere – ‚przestawiać’, fr. transposition, ang. transposition) – rozumiana jest jako uchwalenie nowego aktu prawnego, zmiana, uchylenie poprzedniego tak, aby przenieść do porządku krajowego postanowienia innego aktu prawnego (dyrektywy), który to będzie opublikowany i powszechnie wiążący. Transpozycja to czynności, stanowienia prawa i powinny być uznane za działalność legislacyjną. W polskim porządku prawnym formą transpozycji jest ustawa lub inny krajowy akt wiążący.

Transpozycja jest pojęciem węższym w stosunku do implementacji. Transpozycja jest elementem implementacji, który często okazuje się działaniem niewystarczającym do efektywnego wprowadzenia w życie postanowień dyrektywy. Transpozycja zatem zawiera się w implementacji.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “…implementacja różni się od transpozycji?

 1. Mateusz

  Szanowny Panie Damianie,
  dziękuję bardzo za powyższy artykuł, jak również za artykuł dotyczący pojęcia
  Wspólnoty i Unii. Oba teksty są mi bardzo przydatne.Chciałem prosić o udostępnienie bibliografii, jeżeli Pan korzystał z jakiegoś źródła, np. słownika. Najbardziej zależałoby mi na znalezieniu tekstu źródłowego w języku angielskim lub niemieckim. Byłbym wdzięczny za odpowiedź, którą można udzielić na podany przeze mnie adres e-mailowy.
  Pozdrawiam serdecznie,
  Mateusz

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać