Katarzyna Borowska 26.08.2016
Polityka
Grupa Wyszehradzka o przyszłości UE
premier.gov.pl

W piątek w Warszawie odbyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym premier Polski Beaty Szydło, oraz Angeli Merkel. Politycy rozmawiali o obecnej sytuacji UE oraz jej przyszłości m.in. po Brexicie.

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej odbyło się około godz. 13.00 w Warszawie. Wzięli w nim udział premier Polski Beata Szydło, kanclerz Niemiec Angela Merkel orazpremierzy: Słowacji – Robert Fico, Czech – Bohuslav Sobotka i Węgier – Viktor Orban.

Stanowisko Polski

Beata Szydło już po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. wskazała potrzebę reform w UE „Musimy przeprowadzić konieczne zmiany, których oczekują dzisiaj Europejczycy, musimy wyciągnąć wnioski z decyzji Wielkiej Brytanii i musimy zastanowić się nad tym, jakie reformy są w Wielkiej Brytanii konieczne, żeby mogła ona lepiej funkcjonować” mówiła. Podkreśliła także, jak ważne jest pokazanie Europejczykom, że „Unia naprawdę im służy i że to oni są jej gospodarzami”.

Premier Polski dodała, że „trzeba przygotowywać takie zmiany, które będą czyniły Unię Europejską silniejszą”.

Szydło mówiła także o tym, że „Polska chce wzmacniać rynek wewnętrzny i sprzeciwia się działaniom protekcjonistycznym”. Oceniła, że jedną z dróg, która mogłaby prowadzić do umocnienia Unii jest wzmocnienie wspólnego rynku.

Wśród kwestii, które pozostają sporne wymieniła m.in. dyrektywę o delegowaniu pracowników oraz propozycje zmiany systemu azylowego.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z  kryzysem migracyjnym oraz zagrożeniem terroryzmem Beata Szydło wskazała, że jednym z rozwiązań jest wzrost pomocy humanitarnej dla państw regionu, w którym toczy się wojna oraz potrzeba ” poważnej dyskusji poświęconej kwestiom bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym”. Za kluczowe uznała „wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych UE, utrzymanie integralności strefy Schengen, utworzenie europejskiej straży granicznej”.

Merkel: chcemy się skupić na tym co jest wspólne

Angela Merkel mówiła, że Unia musi ponieść konsekwencje Brexitu oraz zastanowić się nad tym, w jakich dziedzinach UE powinna być silniejsza. Podkreśliła także, jak istotne dla integralności oraz bezpieczeństwa Wspólnoty będzie miało nieformalne spotkanie 27 przywódców państw Unii w Bratysławie, które odbędzie się 16 września tego roku. „Temat bezpieczeństwa będzie miał zasadnicze znaczenie” – wskazała Merkel. Dodała, że „traktat lizboński daje więcej możliwości do tego, aby zainicjować i planować wspólne działania”.

Kanclerz Niemiec oceniła, że kwestie dobrobytu oraz sprawy gospodarcze są niezwykle ważne. „Powinniśmy stać się liderami, jeżeli chodzi o technologię. Chcemy oferować dobrze opłacane miejsca pracy. Tutaj mamy wiele do zrobienia” – powiedziała Merkel.

Na koniec niemiecka kanclerz dodała, jak bardzo cieszy się z tego spotkanie i jak ważne jest aby spotykać się w różnych formatach i rozmawiać ze sobą, ponieważ „Brexit jest jednak cezurą w historii integracji europejskiej i ważne jest  opracowanie starannej odpowiedzi”.

Orban: UE utraciła zdolności adaptacyjne w prawie każdym wymiarze

Premier Węgier powiedział, że decyzja o Brexicie nie była  „przyczyną, ale efektem sytuacji europejskiej”.

Zaznaczył, że UE utraciła zdolności adaptacyjna prawie w każdym wymiarze. Dotyczyło to m.in. kryzysu ekonomicznego, migracyjnego, spraw związanych z terroryzmem czy bezpieczeństwem. Orban dodał także, że Unia nie trzyma się swoich zasad czy to w stosunku do Schengen, obrony granic, czy porządku budżetów narodowych.

Wśród propozycji Węgier na obecny kryzys, Orban wymienił:

  • utrzymanie rygorystycznej polityki budżetowej bazującej na wzroście gospodarczym,
  • utworzenie wspólnego wojska europejskiego,
  • powrót instytucji europejskich do właściwych dla siebie zadań,
  • utrzymanie „starych dobrych polityk” takich jak polityka spójności czy rolnicza, utworzenie nowych dot. np. cyfryzacji, rezygnacja z polityk ds. socjalnych czy migracji

W odpowiedzi na ewentualną zmianę traktatu podstawowego UE, węgierski premier powiedział, że „pokażą to późniejsze etapy dyskusji i rozmów”.

Pozycja Słowacji i nadzieje związane ze szczytem w Bratysławie

Premier Słowacji przyznał, że odczuwa głęboki respekt w związku z nadchodzącym we wrześniu szczytem w Bratysławie. W jego opinii wynika to przede wszystkim z ogromnych oczekiwań dotyczących tego szczytu, ale także z różnicy poglądów różnych państw członkowskich. „Mamy tutaj kraje, które oczekują, że szczyt rozpocznie głębokie podstawowe zmiany dot. podstawowych dokumentów UE, są kraje, dla których UE nie wymaga aż takich zasadniczych zmian, ale są też kraje, które poszukują złotego środka” – powiedział Fico.

Dodał także, jak ważne jest to aby obecne na konferencji państwa zbliżyły swoje stanowiska. -„Mam ambicję, byśmy zdefiniowali w Bratysławie stan, w jakim znajduje się Unia Europejska i jednocześnie zdefiniowali kilka obszarów, nad którymi powinniśmy pracować dalej przy kolejnych spotkaniach. Wszystko to mogłoby znaleźć rozwiązanie w roku 2017 przy podpisaniu umów Traktatów Rzymskich” – wskazał słowacki premier.

Za najważniejsze kwestie dla rządu Słowacji uznał sprawy dotyczące migracji oraz bezpieczeństwa – zarówno walka z terroryzmem, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomiczne.

Sobotka: potrzeba odnowienia zaufania obywateli Unii do procesów integracji europejskiej

Pierwszym z priorytetów wymienionych przez premiera Czech było zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa, zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego. „Lepsza ochrona granic Schengen to nie tylko kwestia lepszej współpracy w walce z terroryzmem, ale naszym zdaniem powinniśmy również otworzyć dyskusję na temat możliwego powstania wspólnej armii europejskiej – podkreślił Sobotka.

Wskazał, że nie będzie to łatwy proces, jednak niezwykle istotny ,”jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa granic zewnętrznych strefy Schengen”.

Drugim ważnym punktem dla Czech jest zapewnienie wzrostu gospodarczego w celu wzmacniania jednorodności UE.

„Mamy wspólny rynek, niemniej ciągle istnieją bardzo duże różnice w poziomie życia w poszczególnych krajach, w dochodach i zarobkach. Dlatego wydaje mi się, że nacisk na wzrost gospodarczy, politykę spójności, wykorzystanie funduszy europejskich, wyrównywanie poziomów życia to jest to, co może stworzyć prosperity dla Europy – dodał Czeski premier.

Źródło: tvn24.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać