Opublikowano: 22.11.2016
Już w grudniu KE zaprezentuje nowy pakiet zmian dotyczących funkcjonowania rynku energii elektrycznej w UE. Zakłada on większą współpracę między krajami, swobod...
 • Opublikowano: 30.10.2016
  Podczas niedzielnego szczytu w Brukseli, UE i Kanada zawarły umowę o wolnym handlu (CETA, ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement). Poroz...
 • Opublikowano: 01.10.2016
  Komisja Europejska oświadczyła w czwartek, że pozywa przed sąd europejski Niemcy, które w jej opinii naruszyły prawo wspólnotowe, wprowadzając my...
 • Opublikowano: 30.09.2016
  65 mln funtów, czyli 75 mln euro rocznie mogą kosztować same czynności przygotowawcze związane z Brexitem – poinformował brytyjski think tank Ins...
 • Opublikowano: 10.09.2016
  Od piątku do soboty Bratysława gości ministrów gospodarki i finansów państw strefy euro. Jest to dwudniowe nieformalne spotkanie, na którym porus...
 • Opublikowano: 31.08.2016
  Badania, innowacje, Erazmus i kryzys imigracyjny to spodziewane unijne priorytety na 2017 r. - wynika z zaproponowanego przez państwa członkowski...
 • Opublikowano: 31.08.2016
  Nowe przepisy unijne wprowadzą podwójne uwierzytelnianie transakcji Płatności elektroniczne rozwijają się bardzo dynamicznie na fali ekspa...
 • Opublikowano: 20.08.2016
  Światowa Organizacja Handlu (WTO) orzekła, że embargo nałożone przez Rosję na UE, zakazujące importu żywych świń, świeżej wieprzowiny i innych pr...
 • Opublikowano: 30.06.2016
  Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2017 rok. Rzeczywiste wypłaty z unijnego budżetu mają wynieść 134,9 mld euro.  Jego główne ...
 • Opublikowano: 29.06.2016
  Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej uderzy w osoby i przedsiębiorstwa czerpiące dochody z działalności w innym obszarze podatkowym. Pra...
 • Opublikowano: 27.06.2016
  Brytyjscy obywatele wbrew oczekiwaniom rynków opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Zaowocowało to natychmiastowym osłabieniem zaró...
 • Opublikowano: 23.06.2016
  W piątek nad ranem okaże się, jaką decyzję podjęli Brytyjczycy w dzisiejszym referendum, decydującym o być albo nie być Wielkiej Brytanii w Unii ...
 • Opublikowano: 22.06.2016
  Z powodu obaw inwestorów o wynik referendum w Wielkiej Brytanii notowania złotego w ostatnich dniach są nadal pod presją. Zdaniem Piotra Kuczyńsk...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać