Opublikowano: 24.10.2015
Program Pomoc Techniczna (POPT) powstał, aby zagwarantować sprawny proces wdrażania funduszy europejskich w Polsce oraz związany z nim skuteczny system informac...
 • Opublikowano: 29.06.2015
  Polska, oprócz wdrażania krajowych i regionalnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, zaangażowana jest w realizację Programów ...
 • Opublikowano: 09.04.2015
  Program Inteligentny Rozwój (PO IR) ma za zadanie finansowanie badań, rozwoju i innowacji. Stanowi on drugi pod względem budżetu największy progr...
 • Opublikowano: 14.03.2015
  Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) na lata 2014 – 2020 jest skierowany do pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, ś...
 • Opublikowano: 10.01.2015
  Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) to największy polski program wydatkowania funduszy europejskich na lata 2014-2020. Jego środki - 27,...
 • Opublikowano: 07.01.2015
  Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku. Decyzję o jego przyjęciu podpisała Mar...
 • Opublikowano: 19.12.2014
  Program Polska Cyfrowa został zaakceptowany przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 roku. Jest pierwszym krajowym programem na lata 2014-2020 wyn...
 • Opublikowano: 06.10.2013
  OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast –  to coroczne kilkudniowe wydarzenie, podczas którego regiony i miasta prezentują swój potencjał...
 • Opublikowano: 19.09.2013
  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) to departament Komisji Europejskiej, który odpowiada za opracowywanie i realiz...
 • Opublikowano: 19.09.2013
  Mianem projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określa się projekty, których celem jest poszukiwanie ...
 • Opublikowano: 29.07.2013
  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) to departament Komisji Europejskiej, który odpowiada za opracowywanie i realiz...
 • Opublikowano: 22.07.2013
  Mianem projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określa się projekty, których celem jest poszukiwanie ...
 • Opublikowano: 23.06.2013
  Fundusze UE w praktyce: Trwałość projektu Część II: Utrzymanie wskaźników   [cz. I Obowiązek zapewnienia trwałości przedsięwzięcia]   Zasadniczy...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać