Judyta Szóstakowska 17.04.2013
Fundusze UE w praktyce
Fundusze UE w praktyce: Promocja projektu, cz. I
fot. flickr.com

Fundusze UE w praktyce: Promocja projektu

Część I


Nieodłącznym elementem realizacji każdego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest jego promocja. Należy pamiętać, iż musi ona odbyć się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami.

 

Unia Europejska nakłada obowiązek informowania o działaniach podejmowanych dzięki funduszom europejskim na państwa członkowskie, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów oraz beneficjentów. Promowanie efektów, jakie udaje się uzyskać dzięki środkom pochodzącym z unijnego budżetu jest ma zapewnić przejrzystość polityki spójności oraz ukazać ogromną udział UE w społeczno-gospodarczym rozwoju państw członkowskich.

Podstawy prawne
Wszystkie podejmowane działania informacyjne muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. Do podstawowych dokumentów nakładających obowiązek promocji na poziomie UE należą: Rozporządzenie ogólne nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji nr 1828/2006. Ich uszczegółowienie stanowią następujące dokumenty krajowe:

– Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji;

– Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013;

– Plany komunikacji poszczególnych programów operacyjnych.

Ponadto, zasady dotyczące promocji projektów zawarte są każdorazowo w umowie o dofinansowanie oraz w interpretacjach i oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzających (IZ) i Instytucji Pośredniczących (IP).

Promocja jako element projektu
Działania informacyjno-promocyjne są na tyle istotną częścią realizacji projektu, iż należy uwzględnić je w harmonogramie prac oraz co ważne, w budżecie projektu. Ich zakres należy przedstawić też we wniosku o dofinansowanie.

Już na etapie planowania projektu trzeba więc opracować strategię działań promocyjno-informacyjnych – określić przede wszystkim grupy docelowe, narzędzia i kanały, które będą w danym przypadku najbardziej skuteczne. Pamiętajmy, aby rodzaj i koszty działań promocyjnych były adekwatne do wartości przyznanego dofinansowania, jego zasięgu i charakteru.

Z uwagi na fakt, iż każdy projekt jest oryginalny nie ma jednego modelu wskazującego jak promocja powinna wyglądać. Jednak jak już zaznaczono, wszystkie działania podejmowane w jej ramach muszą być zgodne z wyżej wymienionymi przepisami i zasadami.

Formy promocji
Istnieje wiele narzędzi docierania do społeczeństwa z informacją o projekcie. Wśród najbardziej popularnych są materiały drukowane takie jak: plakaty, ulotki, foldery, broszury, książki. Ponadto, ważnym sposobem komunikacji są internetowe formy promocji, do których należy zaliczyć strony internetowe, newsletter, bannery, czy też boksy reklamowe. Istnieją też formy reklamy zewnętrznej jak np. szyldy, tablice pamiątkowe, bilboardy, reklama w środkach transportu publicznego. Istotnym narzędziem informacji są wreszcie kampanie promocyjne w prasie, radiu i telewizji.

Sposób wykorzystywanych bez beneficjentów metod promocji jest zależny w głównej mierze od rodzaju projektu i wartości dofinansowania, jakie zostało przyznane na jego realizację. I tak, w przypadku projektów obejmujących roboty infrastrukturalne, budowlane lub zakup środków trwałych, których wartość dotacji przewyższa kwotę 500 tys. euro, beneficjent zobowiązany jest wraz z rozpoczęciem inwestycji do ustawienia tablicy informacyjnej, zaś po jej zakończeniu wymiany tejże tablicy na tablicę pamiątkową. Należy uczynić to w ciągu 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Tablica musi stanąć w widocznym dla wszystkich miejscu oraz zawierać informacje takie jak: tytuł projektu, nazwa beneficjenta oraz całkowita wartość projektu, z wyszczególnieniem dofinansowania ze środków UE.

Ponadto, na tablicy musi widnieć flaga UE oraz słowne odwołanie do Unii Europejskiej i programu, z którego projekt został dofinansowany. Opcjonalnie można zamieść logo instytucji, która zrealizowała projekt.

Rozmiary i treść tablic, zarówno informacyjnych, jaki i pamiątkowych, muszą odpowiadać zasadom promocji zawartym w przepisach właściwych programów operacyjnych.

Część II artykułu przeczytasz tutaj.

 

Źródła:

1.    J. W. Tkaczyński, M. Świstak, E. Sztorc, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011 r.
2.    funduszeeueopejskie.gov.pl

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Zobacz również
 • Opublikowano: 19.09.2013
  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) to departament Komisji Europejskiej, który odpowiada za opracowywanie i realizację polityki r...
 • Opublikowano: 19.09.2013
  Mianem projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określa się projekty, których celem jest poszukiwanie nowych, lepszyc...
 • Opublikowano: 23.06.2013
  Fundusze UE w praktyce: Trwałość projektu Część II: Utrzymanie wskaźników   [cz. I Obowiązek zapewnienia trwałości przedsięwzięcia]   Zasadniczym celem każdego...
Pozostałe wiadomości
Najnowsze w kategorii Fundusze UE w praktyce
Najpopularniejsze
Polecane wydarzenia
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Wywiad
Warto przeczytać
 • Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur (red.)
  To publikacja, która wyjaśnia i ocenia przebytą przez Europę drogę. Analizując liczne aspekty integracji, ukazuje efekty osiągnięte po ponad 60 latach od powstania pierwszych Wspólnot.
 • Władysław Szymański
  Autor opracowania stworzył listę pytań, na które szuka adekwatnych i wyczerpujących odpowiedzi. Porusza odnoszące się do Polski i świata problemy polityczne, ekonomiczno-społeczne, ekologiczne, a nawet egzystencjonalne.
 • Jan Zielonka
  Czy Unia Europejska w obecnym kształcie może się skończyć? Jan Zielonka przekonuje, że może. Co więcej, wskazuje ciekawe alternatywy dla dzisiejszych, często skostniałych, rozwiązań.