Anna Dzieniszewska 03.06.2016
Archiwa portalu
Francja: powstanie obóz dla uchodźców?
europa.eu

We Francji planowane jest założenie obozu przeznaczonego dla uchodźców. Władze Paryża systematycznie, ze względów sanitarnych jak i zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa, są zmuszane do ewakuowania nielegalnych obozowisk emigrantów.

Mer Paryża Anne Hidalgo oznajmiła, że obecnie są sprawdzane różne  miejsca, w celu określenia, w jakim możliwie najszybszym terminie będzie można oddać je do dyspozycji. Poinformowała, że w północnej części stolicy Francji jest kilka lokalizacji, gdzie można utworzyć miejsce  spełniające standardy humanitarne, jak normy ONZ. Zaznaczyła, że to ważna kwestia i trzeba zwiększyć tempo działania, aby obóz mógł zacząć funkcjonować za około 4-6 tygodni.

Inicjatywa ma na celu walkę z nielegalnymi obozowiskami i uniknięcie sytuacji, kiedy imigranci koczują na przykład w okolicy stacji metra. Władze zapowiadają, że w obozie powstaną domki nadające się do szybkiego demontażu, a schronienia tam będzie mogło szukać nawet kilkuset azylantów.

Od roku we Francji obserwowany jest napływ imigrantów z krajów między inny takich jak: Syria, Afganistan czy Irak, spora część chce przedostać się do Wielkiej Brytanii.

Źródło: polsatnews.pl, polskatimes.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać