Materiał PR 21.03.2017
Polecamy
Formalności prawne związane z budową hali magazynowej

Budowa hali magazynowej jest jedną z inwestycji, które podejmowane są przez przedsiębiorców na etapie rozbudowywania swojej działalności. Jakich formalności powinien dopełnić przedsiębiorca, który podejmuje się tego rodzaju budowy?

Proces inwestycyjny

Przed podjęciem się wyboru rodzaju hali, którą inwestor chce wybudować oraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych z zezwoleniami na budowę, należy najpierw określić, gdzie ten obiekt ma być wzniesiony. Najłatwiej wybudować halę obok zakładu produkcyjnego czy przemysłowego, gdzie pracownicy będą mieli do niej ułatwiony dostęp. Nie zawsze jednak istnieje taka możliwość. Lokalizacja nowej hali powinna być atrakcyjna pod względem dostępności dla przedsiębiorcy, ale i musi umożliwiać budowę hali o założonej konstrukcji i wielkości.

Istnieją szczegółowe wytyczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mówiące o tym, jaki obiekt może zostać w przyszłości wybudowany na danej działce. Można to sprawdzić samemu, składając w starostwie lub w urzędzie miejskim wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Znajdziemy w nim wszelkie wytyczne dotyczące możliwości zabudowy działki.

W przypadku, gdy dla danej działki nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor chcący wybudować w danym miejscu halę magazynową, powinien wystąpić do starosty czy urzędu miasta o określenie warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może być wydana, jeśli przewidują to przepisy, ale na jej uzyskanie niejednokrotnie trzeba oczekiwać nawet 3 miesiące. Po otrzymaniu warunków, inwestor powinien odczekać jeszcze dwa tygodnie, do czasu ich uprawomocnienia. Na podstawie dokumentu można określić, czy działka spełnia wymagane założenia i da się na niej zbudować halę. Wtedy też można kupić działkę, która będzie lokalizacją dla hali. W tym przypadku formalności dotyczą przeniesienia prawa własności nieruchomości. Należy ich dopełnić w odpowiedni sposób, umawiając się do kancelarii notarialnej. Bez znaczenia, czy będzie to notariusz Warszawa, Kraków czy Wrocław. Każdy reprezentant tego zawodu będzie odpowiedni do zawarcia ważnej umowy kupna-sprzedaży działki.

Koncepcja hali magazynowej

Inwestor musi także wiedzieć, jaką halę chce wybudować. Do wyboru są hale trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty, jak i lekkie hale namiotowe, które doskonale spełniają zadania związane z tymczasowym magazynem czy halą składowania produktów i surowców.

Ważne jest określenie typu konstrukcji hali. Mamy hale ze stali, hale murowane, jak i hale z płyty warstwowej. Typ hali determinuje w dużym stopniu koszty, jakie w związku z budową będzie zmuszony ponieść inwestor. Na etapie projektowania hali należy także wybrać firmę, która zbuduje halę. To ona przestawi projekt budynku i podpowie, jakie rozwiązania technologiczne będą najbardziej adekwatne do potrzeb i możliwości finansowych inwestora.

Do budowy hali magazynowej trwale związanej z gruntem wymagane będzie pozyskanie odpowiedniego pozwolenia na budowę. W tym celu inwestor musi przedstawić mapę do celów projektowych, warunki techniczne przyłączy mediów, projekt architektoniczny, badania geologiczne terenu jak i opinię wpływu inwestycji na środowisko naturalne.

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Pozostałe wiadomości
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać