K
Tomasz Zubko
28.09.2015
Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur (red.): Unia Europejska 2014+

Podręcznik ten jest godny polecenia wszystkim tym czytelnikom, którzy poszukują wyjaśnienia fenomenu współczesnej Europy.

„Unia Europejska 2014 +” to publikacja, która wyjaśnia i ocenia przebytą przez Europę drogę. Analizując liczne aspekty integracji, ukazuje efekty osiągnięte po ponad 60 latach od powstania pierwszych Wspólnot.

Publikacja przygotowana przez pracowników Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stanowi wyjątkowe i nowatorskie spojrzenie na najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, jej polityk, a także na integrację społeczną i gospodarczą. Pozycja uwzględnia ponadto regulacje dotyczące bieżącego okresu finansowania w latach 2014-2020 w zakresie najważniejszych obszarów polityki UE, co stanowi o jej ogromnej wartości w bogatej literaturze przedmiotu.

Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza – Organizacja i funkcjonowanie UE –ukazuje genezę integracji w Europie oraz omawia proces decyzyjny i rolę poszczególnych instytucji w tworzeniu prawa. Część druga – Integracja gospodarcza Unii Europejskiej – omawia reguły funkcjonowania rynku wewnętrznego UE oraz unię gospodarczą i walutową, w ostatnim rozdziale porównując konkurencyjność gospodarki UE z czołowymi gospodarkami świata. Kolejna część – Działania Unii Europejskiej – przedstawia charakterystykę tych dziedzin, w których Unia dzieli kompetencje z państwami członkowskimi, jak np. wspólna polityka rolna, polityka spójności, ochrona konsumentów, ochrona środowiska, czy polityka energetyczna. Ostatnia część podręcznika – Unia Europejska na arenie międzynarodowej – prezentuje działania Unii poza jej granicami, w tym politykę handlową i rozwojową oraz wspólną politykę zagraniczną.

Podręcznik ten przyjmując formę wykładów, porusza liczne aspekty działania Unii Europejskiej, pozwalając czytelnikowi zdobyć szeroką wiedzę w przystępny sposób. Liczne wykresy, schematy i mapki stanowią nie tylko doskonałe źródło informacji, ale pozwalają na lepsze zrozumienie przekazywanej treści, dając jednocześnie czytelnikowi przyjemną przerwę w lekturze. Książka jest bardzo solidnie i jednolicie przygotowana graficznie, co pozwala na łatwe poruszanie się po jej rozdziałach oraz umożliwia wzrokowe zapamiętanie, a tym samym szybkie odnalezienie poszukiwanego przez nas zagadnienia. Wielkim atutem tej pozycji jest nie tylko jej bogactwo informacji, ale i przejrzystość.

Na początku każdego rozdziału odnajdujemy krótką notatkę o poruszonych w nim kwestiach. Podsumowania oraz pytania kontrolne stanowią zaś doskonałą możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy. Bogata bibliografia jest z kolei bardzo dobrym narzędziem naukowym, pozwalającym czytelnikowi na sięgnięcie po następną pozycję.

Autorzy analizując instrumenty poszczególnych polityk UE oraz interpretując najważniejsze akty prawne, pozwalają czytelnikowi zrozumieć kierunek, w którym zmierza Europa. Identyfikują dla nas szanse i zagrożenia związane z integracją, pozwalając wyrobić sobie własne zdanie na temat efektywności oraz głównych wyzwań tego procesu.

Podręcznik ten jest godny polecenia wszystkim tym czytelnikom, którzy poszukują wyjaśnienia fenomenu współczesnej Europy. Bogaty w wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i nauk politycznych, stanowi pozycję, która daje odpowiedź na wiele pytań dotyczących mechanizmów działania Unii Europejskiej.

 

Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur (red.) „Unia Europejska 2014 +”, wyd. Difin, Warszawa 2015, liczba stron 487.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy