Damian Witoń 08.02.2011
Społeczeństwo i kultura
Europejska Nagroda Teatralna 2011 dla Petera Steina
premio-europa.org

Niemiecki reżyser teatralny i operowy Peter Stein został laureatem Europejskiej Nagrody Teatralnej (Premio Europa per il Teatro) w 2011 r. Gala przyznania nagrody odbędzie się w kwietniu w Sankt Petersburgu.

Peter Stein od 1970 r. był kierownikiem teatru Schaubühne w Berlinie Zachodnim. W tym czasie zrealizował m.in. głośnego „Peer Gynta” Ibsena (1971) i „Księcia Homburgu” Henricha von Kleista (1972), Interesowały go zawsze perspektywa społeczna i historyczna wystawianych dzieł. W drugiej połowie lat 70. Stein rozpoczął realizację szekspirowskiego projektu w halach filmowych na przedmieściach Spandau. Pokazał „Shakespeares Memory” (1976) oraz „Jak wam się podoba” (1977). Pierwszy z tych spektakli był podsumowaniem studyjnych prac jego zespołu nad Shakespeare’em. W 1984 r. opuścił Schaubühne. Od tej pory reżyseruje gościnnie w różnych teatrach Europy.

Nagrodę specjalną otrzyma rosyjski aktor i reżyser teatralny Yury Lyubimov. Nagrodę Nowe Rzeczywistości Teatralne otrzyma twórca petersburskiego Teatru Formalnego Andrei Moguchii.

Europejska Nagroda Teatralna została powołana do życia w roku 1986 jako program pilotażowy Komisji Europejskiej; Parlament Europejski i Rada Europy uznały ją za „europejską organizację wspierającą kulturę”. Organizacjami towarzyszącymi i wspomagającymi ją są: Unia Teatrów Europy i Europejska Konwencja Teatralna; inne stowarzyszone z nią instytucje to Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych, Śródziemnomorski Instytut Teatralny i Międzynarodowy Instytut Teatralny UNESCO.

 

Źródło: Głos Rosji ruvr.ru

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać